Satte ulovlige p-skilte op og udskrev bøder i stor stil

DAB’s afdeling Carlshøj B entrerede i efteråret 2015 med et privat parkeringsfirma, som uden tilladelse fjernede de officielle P-skilte i området, satte deres egne op og udskrev bøder i stor stil. Og det, selv om kommunen og politiet ikke havde givet lov

Af
Lars Schmidt

Man må ikke fjerne officielt godkendte vejskilte på offentlige og private fællesveje og så sætte sine egne op.
Ikke desto mindre var det lige præcis det, som det private parkeringsfirma Bluepark gjorde i efteråret 2015.
Her blev man hyret af Dansk Almennyttigt Boligselskabs afdeling Carlshøj B til at lave en parkeringsordning området, som var hårdt plaget af parkerede biler med ærinde til DTU.
Og Bluepark var effektive. Så effektive, at man valgte at se stort på, at der skulle indhentes tilladelse fra kommunen, der er vejmyndighed, og fra politiet.

Skrev straks bøder ud

Ordningen trådte i kraft natten til 20. september 2015. Ifølge Det Grønne Områdes oplysninger stod rigtig mange mennesker op samme dags morgen til parkeringsbøder, der var placeret bag vinduesviskerne på biler parkeret på Lyngvej, Poppelhegnet samt dele af Baunehøjvej og Carlshøjvej.
Der gik ikke mange dage, før effektive Bluepark fjernede de officielt godkendte parkeringsskilte og opsatte deres egne, der beskrev de nye parkeringsregler. Som firmaet ikke har fået myndighedernes godkendelse til.

Bøder for 97.500 kroner

Der blev hurtigt klaget over det effektive parkeringsfirma. Kommunen meddelte både boligselskabet og Bluepark, at man ikke kunne godkende skiltningen, og man gav påbud om at fjerne de ulovligt opsatte skilte.
Påbudet blev ikke efterlevet, og kommunen fjernede de ulovligt opsatte skilte på boligselskabets regning. Bluepark fortsatte ifølge Det Grønne Områdes oplysninger med at udskrive bøder helt frem til, at skiltene blev taget ned. Også selv om kommunen havde meddelt, at skiltene var ulovligt sat op.
Rundt regnet 150 parkeringsbøder à 650 kroner blev der skrevet ud. 97.500 kroner lyder det samlede beløb.

Tilbagebetales til hvem?

I Forbrugerrådet Tænk, som Det Grønne Område har talt med, mener man, at pengene skal betales tilbage.
Problemet er bare, at man ikke rigtigt lige kan finde ud af, hvem der skal betale penge tilbage til hvem.
I mellemtiden er Bluepark nemlig blevet opkøbt. Og det nye firma, City Parkeringsservice, har ikke lige fået at vide, hvem Bluepark har udskrevet bøder til.
Som sagen står lige nu, ser det ud til, at der er der en del mennesker, som har krav på at få pengene indbetalt for ulovligt opkrævede bøder tilbage.
Men pengene fra bøderne kender ingen rigtigt noget til. Næsten 100.000 kroner er tilsyneladende forsvundet i virksomhedsoverdragelsen.

Refusion af bøder

Ifølge Dansk Almennyttigt Boligselskab, der i øvrigt ikke mener, at parkeringsordningen er ulovlig, har selskabet og boligafdeling Carlshøj B ikke tjent én eneste krone på bøderne. Aftalen med Bluepark gik på, at det var Bluepark selv, der modtog de penge, man udskrev bøder for.
DAB oplyser desuden, at boligafdelingen kun har modtaget enkelte anmodninger om at få refunderet bøder, og disse anmodninger blev videresendt til Bluepark.
DAB afbrød samarbejdet med Bluepark i sommeren 2016. På eget initiativ har DAB dækket refusionen af tre bøder.
Lige nu er DAB og boligafdelingen i gang med at tage stilling til, hvordan man vil håndtere henvendelserne om at få refunderet de øvrige bøder.
For det parkeringsfirma, Bluepark overgik til, melder helt og holdent hus forbi. Hos City Parkeringsservice er der ikke noget at komme efter.
Det er ikke lykkedes at få kontakt til de tidligere indehavere af Bluepark.

Publiceret 21 September 2017 08:00

SENESTE TV