Daglig leder hos Dreist Administration Michael Jacobsen, glæder sig over stigende interesse hos smv´er, for modellen om at tilknytte ekstern økonomisk rådgivning, der kan gøre en forskel og tilføre værdi for virksomheden.

Daglig leder hos Dreist Administration Michael Jacobsen, glæder sig over stigende interesse hos smv´er, for modellen om at tilknytte ekstern økonomisk rådgivning, der kan gøre en forskel og tilføre værdi for virksomheden.

Flere og flere ser fordelen i ekstern økonomisk rådgivning

Dreist Administration mærker en tydelig tendens til, at ejerledede små og mellemstore virksomheder (smv"er) efterspørger økonomistyring og rådgivning der gør en forskel, og tilfører dem værdi.

Af
Af Søren Lindquist

RÅDGIVNING  Dreist Administration tilbyder erhvervskunderne professionel økonomistyring og rådgivning, og fungerer i mange tilfælde som det naturlige alternativ til at små- og mellemstore virksomheder selv ansætter en økonomiansvarlig.
Dertil kommer, at man også bistår med bogføringen, HR-opgaver, ejendomsadministration og øvrige administrative funktioner hos mange kunder.
Og det er ifølge daglig leder Michael Jacobsen hos Dreist Administration tydeligt, at flere og flere smv"er ser fordelen i at alliere sig med en rådgiver på økonomisiden, fordi det viser sig at give et synligt udbytte.

Ideen bag rådgivning der gør en forskel

Dreist Administration så dagens lys tilbage i 2008, lige da finanskrisen indtraf, som en datterselskab af Dreist Advokater A/S, der i 2015 gennem en fusion med Advodan Køge blev til DreistStorgaard der i dag er den største advokatvirksomhed på Sjælland uden for København.
Michael Jacobsen, daglig leder af Dreist Administration og partner i moderselskabet DreistStorgaard, fortæller om udviklingen fra den spæde start og frem til i dag.
"Ideen til Dreist Administration opstod ud fra, at vi i stigende grad oplevede et behov hos smv"er, for at få overblik over firmaets økonomi, og blive klædt på til at træffe de rigtige beslutninger, såvel strategisk som driftsmæssigt.
Vi gik på markedet med en grundidé om at tilbyde mindre og mellemstore virksomheder en rådgivning, der tog 100 procent udgangspunkt i netop deres situation, så det kunne gøre en reel forskel for dem. Og det viste sig fra starten at være en succes.
Mange gange er ejerledede virksomheder drevet af energiske ejere, der med en glødende drivkraft og et højt niveau af faglige kompetencer inden for deres felt, forfølger målet om succes for deres virksomhed.
Og selvom de sagtens kan have succes og glæde sig over vækst, så mangler de måske blot redskaberne til at kunne skabe fundamentet for en fortsat udvikling af deres virksomhed,  Det kan for eksempel være i form af indsigt i økonomien, og de har måske ikke størrelsen til at ansætte en økonomiansvarlig på fuld tid.
Hér kommer vi ind i billedet. Vi tager altid et individuelt udgangspunkt, og sætter os grundigt ind i virksomheden, markedet og situationen generelt.
Det er som vi ser det nemlig helt grundlæggende nødvendigt for, at kunne gøre en forskel med vores rådgivning og ydelser.

Akademisk baggrund gør det ikke alene

Michael Jacobsen understreger, at han ikke mener at en akademisk baggrund alene kan klæde medarbejderne hos Dreist Administration på til at yde rådgivning for kunderne, der skaber et udbytte.
Det kræver også en høj grad af forretningsforståelse, og en lyst til at sætte sig ind i virksomhedsånden hos den enkelte kunde.
"I nogle tilfælde anbefaler vi lejlighedsvis udarbejdelse af forretningsplaner. I andre tilfælde at udarbejde en løbende økonomisk rapportering, der kan anvendes som værktøj for virksomhedens ledelse.
Men, der er aldrig tale om standarder, og vi kan også sagtens finde på at anbefale et kompetenceløft af den eksisterende organisation, hvis vi kan se at der er gode betingelser til stede for det, frem for at anbefale os selv.
Så det er som sagt en ganske individuel vurdering hver gang", fortæller han.

Foruden at yde økonomisk rådgivning, løser man også den daglige bogføring for nogle kunder, ligesom at man også får lagt andre administrative opgaver i hænderne fra kunder, der har netop dét behov.
"Det handler om at tilpasse sig til hver enkelt kundes behov, for det er dét vi kan se giver udbytte for den enkelte, og vi oplever i disse år tydeligt en stigende efterspørgsel efter vore ydelser", supplerer han.

Står stærkt som en del af noget større

Selv om Dreist Administration i princippet lever sit eget liv med sine 7 ansatte, fremhæver Michael Jacobsen det som en enorm fordel at være en del af den store advokatvirksomhed DreistStorgaard, der har base i Køge.
Det gør, at vi altid er 100 procent ajourført på viden, og at vi har hurtig adgang til juridisk rådgivning, hvis der viser sig behov for det", siger han og tilføjer:

Succeskriteriet er at tilføre værdi

"Det skal være nemt at være kunde hos os. Vi kan forholdsvis hurtigt danne os et overblik over hvad der er behov for.
Det betyder at vi, hvis kan se en fordel i det for kunden, gerne inddrager eller henviser til en anden ekstern ekspertise, som for eksempel en revisor, eller anbefaler at de selv ansætter en medarbejder med de rette kompetencer.
Det vigtigste er, at kunden altid oplever at vi tilfører dem værdi - så ved vi at vi gør en forskel, siger Michael Jacobsen afsluttende.

Publiceret 23 August 2016 13:00

SENESTE TV