Arkivfoto
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Indvandrerfædre lærer hinanden den gode faderrolle

Fædreforløbet "Baba – fordi far er vigtig" giver mere nærværende og tålmodige fædre i udsatte boligområder

FAKTA om BABA

• Der har i september 2017 været gennemført fire Baba-forløb og fire mere er under opstart.
• Der er mellem 6 og 12 faste deltagere på hvert Baba-forløb.
• Hvert Babaforløb består af en opstartsweekend og otte moduler. Hvert modul har forskellige aldersgrupper af børn i fokus.
• På hvert modul inviteres en gæst fra den lokale børnehave, skole, sundhedspleje, socialforvaltning eller lign til et såkaldt ”dilemmamøde” med fædrene. ”Dilemmamødet” er en metode til at skabe dialog, kreativitet, og nedbryde fordomme, som foreningen Baba har udviklet. Se CFBU's film om dilemmamøder her.
• Baba-forløbene faciliteres af en ansat fra Foreningen Baba. Læs mere på www.baba.dk
• CFBU arbejder på at styrke de boligsociale indsatser i udsatte boligområder ved at indsamle viden om og måle effekten af de nuværende indsatser og på den baggrund rådgive beslutningstagere og praktikere om virkningsfulde indsatser. 

 

Det er vigtigt for et barn at have en engageret og kærlig far. Det er nemlig med til, at børn opnår bedre sociale, sproglige og faglige kompetencer senere livet, og samtidig mindskes risikoen for, at børnene kommer i problemer.

I udsatte boligområder vokser mange børn op uden den store deltagelse fra deres far blandt andet, fordi mange af familierne kommer fra kulturer, hvor der er tradition for, at det er mor, der er den primære omsorgsperson, men det laver et nyt læringsforløb om på.

"Baba – fordi far er vigtig" er for fædre med minoritetsbaggrund i udsatte boligområder. Her mødes mindre grupper af fædre mødes hver uge for at tale om deres rolle som far og de mødes med repræsentanter fra lokale institutioner som vuggestuer, børnehaver, skoler, sundshedsplejerske og socialforvaltningen.

Sideløbende med møderne opsøger fædrene venner og bekendte i deres lokalområde og taler med dem om rollen som far i det danske samfund. Målet er at sætte farrollen på dagsordenen i boligområdet, så læringsforløbets viden spredes som ringe i vandet, og noget tyder på, at det virker. Det viser en evaluering fra Center for Boligsocial Udvikling i hvert fald.

Ifølge evalueringen har projektet allerede skabt mere nærværende, tålmodige og anerkendende fædre, og det er lykkedes de fædre, som har deltaget, at opsøge mere end 600 andre fædre i deres boligområder for at sætte farrollen på dagsordenen.

"Fædrene diskuterer, overvejer og sparrer med hinanden, og grupperne fungerer faktisk lidt som terapigrupper. Og vi kan se, at det får fædrene til at gå hjem og handle anderledes over for deres børn. De bliver bl.a. mere nærværende, tålmodige og bedre til at anerkende deres børn," siger Sidsel Vinther Breau, der har været med til at evaluere Baba.

Publiceret: 05. December 2017 08:36
Leveret af Lokalavisen

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Lokalavisen.dk

Lokalavisen.dk
Seneste
Lokalavisen.dk
Mest læste
Lokalavisen.dk
112