Christianssted på de tidligere Dansk Vestindiske øer, er et af de talrige steder, som stadig bærer tydeligt præg af den danske tilstedeværelse.
Christianssted på de tidligere Dansk Vestindiske øer, er et af de talrige steder, som stadig bærer tydeligt præg af den danske tilstedeværelse.
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Kulturarv: Elever binder historiens tråde sammen

Storstilet projekt på Haderslev Katedralskole binder skolens jubilæum sammen med to andre markante historier

"Patria et literis" - For fædrelandet og lærdommen - står der på det gamle relief, som hænger i indgangshallen på Haderslev Katedralskole. En skole, som i 2017 kan fejre 450 års jubilæum.

Relieffet samt den fine, gamle bogsamling i kælderen vidner om en skole, der har mange år på bagen, dog ikke i de nuværende bygninger. Og med til historien hører naturligvis også at skolen, i perioden 1864 til 1920, trods relieffets ordlyd, var tysk skole, som følge af nederlaget i 1864.

At have en skole, som således er stærkt forankret i historien, passer meget fint til det projekt, som skolens lærere og elever allerede har arbejdet med i månedsvis.

“THE MORAVIAN HERITAGE IN DENMARK AND THE WESTINDIES” hedder projektet, som på ambitiøs vis knytter katedralskolens egen historie sammen med historien omkring UNESCO-byen Christiansfelds tilblivelse samt 100 året for salget af de tidligere Dansk-vestindiske øer.

“Vores skole er således forankret i historien, men har klart fokus rettet mod lærdommen, fremtiden og verden omkring os. Vi vil nemlig gerne styrke elevernes historiske viden samt det globale udsyn ved at vende blikket mod Danmarks tidligere kolonier i det Caribiske Hav. I foråret 2017 markeres 100-året for salget af de Dansk Vestindiske øer til USA, hvilket har givet anledning og idé til at koble det lokale med det globale i vores fælles fortid - en fortid, der vil være ekstra fokus på i 2017,” lyder det fra skolen.

Herrnhuternes historie

“Koblingen mellem det lokale og det globale ligger i, at en gruppe elever skal arbejde med herrnhuterne - brødremenigheden - som en studiecase,” lyder det:

“Udgangspunktet vil være herrnhuternes danske by Christiansfeld, som i 2016 kom på UNESCOs verdensarvsliste, og som er hjemby for flere af vores elever. Eleverne skal undersøge byens historie, geografi og religiøse baggrund. Herfra udspringer et komparativt studie, idet netop herrnhuterne drev missionsvirksomhed blandt slaverne på De Dansk Vestindiske Øer med tilladelse fra den danske konge.

Missionsvirksomheden og dens indvirkning på slaverne og samfundet på De Dansk Vestindiske Øer skal undersøges af vores elever. Det er planen, at vi skal kortlægge herrnhuternes virksomhed på øerne ved hjælp af arkivmateriale og genstande, som er til rådighed. Et samarbejde med elever på øerne er også et mål, hvor kulturforskelle og forskellige historieopfattelser skal undersøges. Deltagernes besøg på Skt. Croix/Skt. Thomas er derfor en del af projektet.”

Indsamle materiale

Både i Christiansfeld og på Jomfruøerne skal der indsamles materiale, som skal munde ud i en udstilling om arven efter herrnhuterne i Danmark og Vestindien. Der skal desuden laves QR-koder med fokus på den historiske fortælling. Denne formidlingsdel af projektet er vigtig, så andre kan få glæde af og lære om herrnhuternes virke, danskernes sorte fortid og den vestindiske kultur, som blev påvirket af disse,” fortæller de på Katedralskolen.

“Også byens folkeskoler får tilbudt oplæg fra vore elever i kombination med udstillingen, ligesom det lokale bibliotek. Vi har desuden indgået et samarbejde med Brødremenigheden i Christiansfeld om formidlingen af projektet her, således at både lokale og besøgende kan få glæde af det. Sidst men ikke mindst, vil involverede lærere og udvalgte elever deltage i markeringen af 100-året for salget af Jomfuøerne på Københavns Rådhus på Transfer Day den 31. marts 2017, som led i den fælles UNESCO TST (Transatlantic Slave Trade Project) markering med et oplæg om projektet.”

Elever har knoklet

24 elever og tre lærere er tilknyttet projektet. Arbejdet blev påbegyndt tilbage i august 2016 og fortsætter skoleåret ud.

Blandt de mere spektakulære elementer er en rejse til de tidligere Dansk Vestindiske øer her i februar.

Det har naturligvis langt fra været gratis at gennemføre et projekt som dette.

“Eleverne har knoklet det sidste år med at skrabe penge sammen til rejsen. Vi har desuden fået støtte af UNESCO til gennemførelse af projektet,” lyder det fra skolen.

Publiceret: 01. Marts 2017 07:00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Lokalavisen.dk

ANNONCER
Se flere
Lokalavisen.dk
Seneste
Lokalavisen.dk
Mest læste
Lokalavisen.dk
112
ERROR: Macro disqus is missing!