Fra venstre ses Per Røner, kommunaldirektør, Marianne Thomasen, teamleder i døgnplejen, Tove Conrad Lidegaard, daglig pædagogisk leder, Anne Grimsbo, leder af dagplejen og HR chef, Allan Corfitsen.

Fra venstre ses Per Røner, kommunaldirektør, Marianne Thomasen, teamleder i døgnplejen, Tove Conrad Lidegaard, daglig pædagogisk leder, Anne Grimsbo, leder af dagplejen og HR chef, Allan Corfitsen.

Tre ledere har bestået diplomuddannelsen

STEVNS: De tre første ledere fra Stevns Kommune har gennemført en fuld diplomuddannelse i ledelse.
De tre ledere, der har bestået diplomuddannelsen, er leder af dagplejen Anne Grimsbo , Teamleder i døgnplejen Marianne Thomasen og daglig pædagogisk leder Tove Conrad Lidegaard.
Lederne er meget positive over uddannelsesforløbet. De beskriver det som et professionelt, lærerigt forløb med klare rammer og højt fagligt niveau.
Bl.a. fremhæver de, at netværk og udvekslingen af erfaringer med andre kommunale ledere i undervisningen har været givtigt til bedre at forstå de forandringer, der præger arbejdsdagen:
- Jeg har fået en bevidsthed om, at fremtiden for kommunerne ser anderledes ud end vi tidligere har set. Én ting er, at budgetterne skal holdes og at de skæres i, men serviceniveauet er ændret og borgerkategorien mere kompleks, fortæller Marianne Thomasen, teamleder i døgnplejen og tilføjer:
- Men selv med alle de forandringer, vi hele tiden oplever, så har jeg fået den fornødne ro til at handle i de givne situationer. Det vigtigste jeg tager med mig er, at jeg ikke behøver, at have svar på alt.
De tre ledere er enige om, at de har fået værkstøjer med sig fra uddannelsen, som de kan bruge i deres arbejdsdag som ledere:
- Det har givet mig en faglig ballast, der betyder, at jeg mestrer mit fag på en mere professionel måde til forskel fra tidligere, hvor det var en mere hjemmestrikket tilgang til faget, fortæller Tove Conrad Lidegaard, daglig pædagogisk leder.
Selvom uddannelsen har givet de tre ledere en faglighed, de kan tage med sig, er de samtidig enige om, at forløbet også har været hårdt:
- Det, at man studerer, mens man også skal passe sit arbejde er ret krævende, men det er lige netop her, at guldet ligger: Man har sit arbejde med på uddannelsen og sin uddannelse med på arbejdet, fortæller Anne Grimsbo, leder af dagplejen.

Ledelse på dagsordenen i Stevns Kommune

Begivenheden blev markeret på Rådhuset i Hårlev, hvor Kommunaldirektør Per Røner og HR chef Allan Corfitsen personligt sagde tillykke til de tre ledere for et veludført uddannelsesforløb.
- Fokus på ledelse er et helt bevidst strategisk valg fra direktionens side, fortæller kommunaldirektør Per Røner.
- Det er med stolthed, at kunne ønske tillykke til vores tre første ledere, der har gennemført en fuld diplomuddannelse i ledelse. Alle ledere i Stevns Kommune er blevet tilbudt en lederuddannelse, og for øjeblikket er ikke mindre end 20 ledere i gang. Flere starter til august. Jeg forventer med denne indsats, at ledelse i Stevns Kommune kommer på dagsordenen, og at ledelse anses som et endnu mere vigtigt element i bestræbelserne på at nå Kommunens visioner, supplerer Allen Corfitsen, HR chef i Stevns Kommune.
pm

Diplomuddannelsen i ledelse

Kvalitetsreformen fra 2007 gav alle ledere i offentlige institutioner ret til en lederuddannelse på diplomniveau. Stevns Kommune gik sammen med fire andre kommuner; Lejre, Greve, Faxe og Vordingborg, om at tilbyde alle ledere en fuld diplomuddannelse i ledelse på Køge Handelsskole. Siden er yderligere fire kommuner kommet med i projektet; Roskilde, Næstved, Køge og Solrød. De første to hold startede i foråret 2009 og p.t. er der ca. 100 ledere fra de ni kommuner i gang med uddannelsen.

Publiceret 30 June 2011 10:45

SENESTE TV