En af køerne, som CattleNic har ”lånt” ud til en nicaraguansk kvægbonde. Det er en anden type køer, end man er vant til at se på de danske marker

En af køerne, som CattleNic har ”lånt” ud til en nicaraguansk kvægbonde. Det er en anden type køer, end man er vant til at se på de danske marker

2500 kvæg fra Randers

Et firma fra Randers påbegyndte i 2008 et projekt, som skulle støtte kvægbønder i Nicaragua. Projektet har været en stor succes og har nu udviklet sig til også at forbedre vandforsyningen i området

Af
dinavis@dinavis.dk

Firmaet CattleNic A/S med adresse i Randers, har i samarbejde med DANIDA iværksat et projekt, som har til formål at støtte kvægbønder i Nicaragua. I Nicaragua har kvægbønderne ofte store marker, men de har ikke råd til at købe ret mange køer, da lånemulighederne er begrænsede og desuden alt for dyre med hensyn til renter. Derfor står mange marker tomme, og dette så initiativtagerne i CattleNic muligheder i.
Hele idéen bag projektet er derfor, at CattleNic opkøber kalve, som de låner ud til kvægbønder i området El Ayote, der har plads på marken, og her skal køerne græsse de næste 18 måneder. Når det er blevet tid til at slagte køerne, deler CattleNic og den pågældende kvægbonde overskuddet med 50 procent til hver. Kvægbonden kan herefter vælge at stoppe i projektet med de penge, han har fået udbetalt, eller han kan få nye kalve, som skal græsse på bondens mark.

Corporate Social Responsibility

Projektet handler i høj grad også om vidensoverførsel. CattleNic har oprettet et lokalt driftsselskab, som tager sig af den daglig drift på stedet, og her arbejder man sammen med en lokal landbrugsskole, hvor CattleNic hyrer landbrugskonsulenter til at støtte og rådgive bønderne, så de får en større viden om kvægdrift generelt. Landbrugskonsulenterne lærer dem også om vigtigheden af bæredygtig drift, sundhed og god hygiejne, når man har kvæg, og bønderne får desuden sundhedstjek, ormekure og kosttilskud til deres køer - noget de normalt ikke ville have fået.
Hele projektet er en del af CSR (Corporate Social Responsibility). CSR er virksomhedens sociale ansvar og går ud på, at en virksomhed giver noget tilbage til samfundet ved at fokusere på forskellige områder beskrevet i et FN-initiativ.
Efter tre år med indkøb og salg af kvæg, har CattleNic nu endvidere iværksat et træplantningsprojekt, som også er en del af CSR, og herved besluttet sig for at sætte fokus på miljøet i området.
I El Ayote er de 3-4000 indbyggere meget afhængige af vandløbene. Desværre er jorden omkring vandløbene mange steder ved at erodere, hvilket gør det sværere og sværere at rense drikkevandet og holde vandforsyningen i området intakt. Derfor er CattleNic sammen med den lokale kommune begyndt at plante træer ved vandkanten, som skal være med til at holde på jorden, så den ikke skrider. Man har igangsat udplantning af 10.000 træer, der skal forbedre og beskytte vandforsyningen, og derudover plantes 30.000 træer andre steder, som desuden har til formål at give køerne ekstra proteinrig kost.

En aktiv investering

I dag er der cirka 20 investorer i CattleNic, men hvorfor har de valgt at skyde penge i netop dette projekt, og ikke bare give pengene til et af de mange andre velgørende formål, der findes i dag?
”Det gode ved CattleNic er, at det både har et element af velgørende formål, da kvægbønderne tjener nogle penge, de ellers ikke ville have haft mulighed for. Men samtidig er det en investering, der også giver os et overskud. Vi som investorer er desuden med til at videreudvikle landbruget i Nicaragua og give kvægbønderne mere uddannelse og viden. Det tjener således et godt formål for alle de involverede parter”, siger investor Jesper Aggerholm, tidligere direktør i DanDomain.
En anden fordel for investorerne er, at de får mulighed for at komme på en slags besigtigelsestur til Nicaragua for at følge projektet på tæt hold – for deres egen regning.
En gruppe af investorer fra Randers og omegn har for nylig været på sådan en tur. Formålet med turen var at få større indsigt i, hvordan projektet er bygget op og få mere information om kvæget og de bønder, som er med i projektet. I Nicaragua kunne investorerne med selvsyn konstatere, at projektet forløber helt efter planen. Der blev aflagt besøg hos en række kvægfarme, som deltager i projektet, men der blev også mulighed for at besøge den danske ambassade, den nicaraguanske vicepræsident, et slagteri, en kreditforening som samarbejder med CattleNic i området og flere danske virksomheder som har haft succes med at etablere sig i Nicaragua. Noget man normalt ikke ville have fået muligheden for, hvis man kom til Nicaragua som turist.
Jesper Aggerholm var med på turen og har også tidligere benyttet sig af muligheden for at følge sin investering i Nicaragua.
”Det er fantastisk at se pengene arbejde ved den yderste ko langt ude på landet, og det er godt at opleve med egne øjne, hvilket arbejde vores lokale samarbejdspartnere lægger i projektet. Som investorer fik vi mulighed for at gennemgå de juridiske papirer på vores lokale kontor, såsom kontrakter, lånebeviser osv. Der er et stort papirarbejde ved udformningen af individuelle kontrakter til hver familie, fordi hver ko er meget detaljeret beskrevet. Vi kunne se, hvor og hvordan køerne blev købt, solgt og slagtet, og vi fik set nogle af ”vores” køer og hilst på nogle af de familier, der er med i projektet. Vi kunne med andre ord se præcist, hvad vores penge bliver brugt til, og det er meget tilfredsstillende”, fortæller Jesper Aggerholm.

Udviklingen siden 2008

Siden opstarten i 2008 er der blevet købt cirka 2500 stykker kvæg til kvægbønder i El Ayote. Der er blevet slagtet cirka 1000 køer, og overskuddet er blevet delt mellem kvægbønderne og investorerne. Investorernes del af overskuddet er efterfølgende geninvesteret til at købe nye kalve til endnu flere kvægbønder.
DANIDA giver opstartsstøtte til projektet frem til oktober 2012. Projektet vil til den tid være selvkørende, og man har tænkt sig at fortsætte ligeså længe, der er kvægbønder, som har brug for hjælp og investorer, der har lyst til at hjælpe.

Publiceret 08 March 2012 11:34

SENESTE TV