Tilbageslag for uddannelsesmulighederne i Frederikssund

Erhvervsskolen i Nordsjællands beslutning om at lukke afdelingen i Frederikssund er ikke alene en meget trist nyhed – det er også en helt urimelig beslutning, som kan få store konsekvenser for Frederikssundområdet.
På landsplan er det en klar målsætning at alle unge skal i gang med en uddannelse. Det kræver bare at mulighederne for at tage sådan en er til stede inden for en rimelig afstand.
Da Frederikssundområdet traditionelt har mange håndværkere og faglærte, og lidt færre unge som vælger de gymnasiale uddannelser, så var glæden stor da det lykkedes at få en afdeling af Erhvervsskolen etableret her. Det betød et klart løft af uddannelsesmulighederne for vores unge, og som det måske allervigtigste, så betød det at vi kunne få motiveret nogle af de skrøbelige unge til at gå i gang. Lige præcis den målgruppe er ofte svær at få mobiliseret til at rejse langt for at gå i skole. Skal de have en chance, skal tilbuddet findes i det nære miljø.
Erhvervsskolen argumenterer for lukningen med et lavt elevtal, og at der ligger en ?pædagogisk og undervisningsfaglig vurdering? til grund. Sidstnævnte lyder som en letkøbt og lidt flyvsk undskyldning, hvorimod elevtallet dog er til at tage at føle på. Også dette overrasker imidlertid, da det ikke er længe siden tilbuddet i Frederikssund blev omtalt som en succes med pæn elev-søgning. Ydermere var det fra starten et givet – og accepteret – vilkår, at holdene i Frederikssund ville blive mindre end normalt.
I virkeligheden handler det nok om dårlig styring og økonomi fra Erhvervsskolens side, og måske manglende markedsføring af tilbuddet i Frederikssund, som nu betyder at man med 14 dages varsel beslutter at lukke – helt uden dialog med kommune eller vores lokale uddannelsesvejledning. Det er en bekymrende adfærd fra skolens side, og det virker ikke specielt gennemtænkt. Slet ikke når beslutningen tages blot få uger efter der er indgået nyt samarbejde med kommunen om et erhvervsrettet 10. klasses tilbud, netop for at styrke skolen i Frederikssund. Man fristes til at sige at det både strider imod al sund fornuft, og imod den kurs for uddannelse af vores unge der er udstukket af regering og Folketing.
Set fra en lokal uddannelsespolitikers synsvinkel er der i hvert fald tale om en meget sørgelig udvikling for vores lokale unge, og et klart løftebrud fra skolens side. Jeg håber derfor at de bestræbelser de p.t. gøres for at finde en løsning hurtigt vil bære frugt.

Publiceret 22 March 2012 00:00

SENESTE TV