Vallø Prisen 2012 tildelt Anna von Lowzow

HÆDERSPRIS: Bestyrelsen for Vallø Stift indstiftede i maj måned 2010 en pris, der bærer navnet ”Vallø Prisen”. Prisen tildeles en person, forening eller virksomhed som påskønnelse for en helt særlig indsats.
Bestyrelsen har besluttet, at Vallø Prisen 2012 tildeles redaktør, producer, hofjægermesterinde Anna von Lowzow.
Med en enestående frivillig indsats, stor dygtighed og sikker redaktionel sans har Anna von Lowzow formået at modernisere Dansk Adelsforenings medlemsblad ”Meddelelser”, så det i dag er blevet et naturligt omdrejningspunkt for foreningens kommunikation og arbejde.
- Anna von Lowzow har i bemærkelsesværdig grad formået at gøre bladet læseværdigt. Et væsentligt element i dette er det vedholdende arbejde med at få foreningens medlemmer til at komme med spændende aktuelle og historiske indlæg, men Anna von Lowzows egen letflydende pen er også en del af forklaringen, forklarer kammerherre, baron Henrik Wedell-Wedellsborg, Kurator for Vallø Stift.
Udviklingen af medlemsbladet har haft en væsentlig indflydelse på, at foreningens medlemmer har fået tættere og mere levende forbindelse til foreningen og dens arbejde for dansk slægtsforskning.
Den har også medvirket til, at foreningens ungdomsafdeling er blevet revitaliseret. En levende og engageret ungdomsafdeling er af afgørende betydning for foreningens fremtidige virke. Effekten af Anna von Lowzows arbejde rækker således langt ind i fremtiden.
Det er ikke kun medlemsbladet, der har nydt godt af Anna von Lowzows imponerende indsats. Hun har som mangeårigt medlem af bestyrelsen for Dansk Adelsforening været med til at præge foreningens virke og har været aktiv i relation til medierne.
Hun har været en nøgleperson i arbejdet med at punktere de mange myter om adel og erstatte dem med konkret og korrekt historisk viden.
Vallø Stift har med pristildelingen villet påskønne denne helt særlige indsats for Danmarks adel.
Vallø Prisen 2012 er på 25.000 kr.
pm

Publiceret 14 April 2012 06:30

SENESTE TV