Flemming Kloster Poulsen skrev ”Det upefekte liv” da han trænede til New York city Marathon i november 2011

Flemming Kloster Poulsen skrev ”Det upefekte liv” da han trænede til New York city Marathon i november 2011

Det er okay at være uperfekt

Med en ølkasse under armen besøgte sognepræst Flemming Kloster Poulsen fra Sct. Mortens Kirke institutioner, værtshuse, skoler og virksomheder. Kassen stod han på, når han fortalte relevante historier fra bibelen, og interessen for bibelhistorierne var en

”Jeg har ikke svarerne på det perfekte liv, det er ikke sådan det fungere for mig”, siger sognepræsten, der med bogen gerne vil gøre op med forestillingen om det perfekte liv.
”Egentlig er det grundlæggende bare et forsøg på at givet svaret på, hvad det handler om det at være menneske. Jeg forsøger at komme med bud på, hvordan man finder sig til rette med tilværelsen, og hvordan man kan leve med de bump, der er på vejen og samtidig bevare det gode humør”.
Flemming Kloster Poulsen har ikke de klare svar, selvom han er sognepræst og nogle måske kunne forvente dette. Nej han er blot et menneske af kød og blod og lægger ikke fingre imellem, når han skriver om sine personlige erfaringer i bogen.
”Nej sådan fungerer det ikke for mig – men jeg bruger bibelhistorierne, sproget og billederne til at spejle mig i. Som præst kommer man ind bag menneskernes facader. Jeg ser både glæde og rådvildhed. Og så har det været vigtigt for mig, at smide facaden og vedgå, at sådan er det også for mig, selvom jeg er præst. Jeg bruger bibelhistorierne som fortælling, så folk kan relatere dem til deres eget liv – ligesom jeg gør ved at give eksempler fra mit eget liv”.

Velkendte citater

Vi kender alle udtryk som ramaskrig, en laban, skriften på væggen og ørkenvandring. 42 af disse er med i bogen. Flemming Kloster Poulsen fortæller om brugen af citatet, han giver den bibelske historie, og så forklarer han med eksempler fra sit eget liv, hvordan man kan bruge fortællingen til at drage paralleller til hverdagen, og om hvordan, man kan tolke teksterne for at få glæde af dem.
For eksempel skriver forfatteren i kapitlet ”Tro kan flytte bjerge”:
”… jeg har lavet min egen personlige trosbekendelse, som jeg løbende reviderer. Den har baggrund i Bibelens fortællinger om Kristus, og den er et forsøg på at gøre det klart for mig selv, hvad der er det vigtige i min tro. Den seneste udgave ser sådan ud:
- Vores tilværelse er på samme tid både et vidunderligt mirakel og uperfekt med fejl, konflikter og ødelæggelse.
- For alt det der går galt og i stykker i vores liv, er der med Kristus tilgivelse og genoprettelse, nok til at rumme os hver især
- Derfor skal vi på trods af alt det uperfekte rejse os, gribe dagen og leve det bedste vi kan med højt humør og selvstillid
Det er en tro, der ikke spiller på min svaghed, men kalder på min styrke. Som ikke kun minder om mine fejltagelser, men peger på mulighederne. Livet er godt nok, det handler om at gå i gang, engagere sig, leve, elske.
Kort sagt: Grib dagen og fyr den af, så længe der er strøm på batteriet”.
”Det er vigtigt, at man lever, for der er altid en slange i paradis. Det er en del af livet”, mener Flemming Kloster Poulsen.
”Sådan er livet, når det leves. Jeg oplever tit unge gymnasiepiger, der har den grundopfattelse, at alt skal være perfekt – De skal være attraktive, have succes med kærlighed og gode karakterer i skolen. Men sådan er livet ikke. Bogen her er mit modsvar til den perfekte tilværelse. Det er en del af tilværelsen, at have et liv der ikke er perfekt. Til et fuldstændigt almindeligt liv hører kriser og sygdom, det er en del af det at være menneske – det er det, jeg gerne vil give videre til læserne af denne bog”.

Stor interesse

Man hører altid om, at folk ikke kommer til Gudstjenester - at de danske folkekirker står gabende tomme. Men det betyder ikke at interessen for de eksistentielle spørgsmål, som kirken forsøger at give svar på, ikke eksisterer. Flemming Kloster Poulsen har oplevet det modsatte, da han var rundt med sine bibelske fortællinger:
”Citaterne er meget dagligdags kristendom, det er også derfor, de har overlevet gennem et par tusinde år. Fordi de er meget almene. Men det er ligesom om at fortællingen bliver væk i kirkerummet – falder i ét med tapetet, havde jeg nær sagt. Det er det, du forventer at høre. Folk hører ikke ordentlig efter, fordi fortællingen forsvinder i kirkens rumfang og orgelbrus. Man hører det man forventer at høre. Men når jeg har taget bibelhistorierne med ud på værtshuse, i arresten på virksomheder og i foreninger, så er rammerne nogle andre, og så hører du historien på en helt anden måde. Og det skabte også megen dialog, som overraskede mig meget, men som også var enormt inspirerende for mig. Jeg opdagede, at historierne kunne sætte ting i gang hos folk, og interessen for det eksistentielle er der jo. Og det tror jeg også er fordi, de får historierne i en her-og-nu kontekst.”

God til opslag

Bogen er letlæselig – den byder på overkommelige kapitler – du kan lige nappe ét eller to inden du lægger dig til at sove. Bogen forsøger at give svar på nogle af de eksistentielle spørgsmål som enhver tilværelse byder på ... Hvorfor er der altid en slange i paradis?(En slange i paradiset - Det perfekte liv findes ikke ) – Hvor får jeg kræfter til at fortsætte, når livet går op ad bakke? (Jakobstigen – Det skal nok gå ), eller hvordan får jeg et godt liv uden penge nok ((Dansen om guldkalven - Penge er ikke alt )
Din Avis anbefaler bogen fra A-Z men den er også god som opslagsbog.

Udgivelse: ”Det uperfekte liv” udkom søndag 20. maj – fordi det var dagen for Copenhagen maraton – Bogen kan købes i boghandelen
Titel: Det uperfekte liv – Marathon i Bøgernes Bog
Fakta: 42 kapitler - 272 sider
Forlag: ALFA – 2012
Forfatter: Flemming Kloster Poulsen – har virket som sognepræst i Sct. Mortens Kirke i 10 år – er vokset op i Midtjylland og virket som præst i både Gedsted og Fjeldsø sogne, før han flyttede til Randers

Publiceret 29 May 2012 14:08

SENESTE TV