Køge Handelsskole. (Arkivfoto).

Køge Handelsskole. (Arkivfoto).

Erhvervsskolen vil dyrke talenterne

UDDANNELSE: Køge Handelsskole er med i projekt Talentvejen, som vil spotte og udvikle talenterne på erhvervsskolerne.
- Talentvejen er med til at højne kvaliteten af de medarbejdere, vi sender ud til det lokale erhvervsliv, siger Hans Severinsen, Køge Handelsskole.
Mange erhvervsfolk går rundt og sukker efter veluddannet arbejdskraft. De har behov for unge med en god faglig uddannelse inden for håndværk, handel og service. Men langt de fleste unge styrer direkte mod gymnasiet, som i de senere år har fået en magnetisk tiltrækningskraft og trækker omkring 70 procent af en årgang.
Nu kommer 13 erhvervsskoler i Danmark – heriblandt Køge Handelsskole - med svaret på erhvervslivets ønsker og drømme. Skolerne er gået sammen om projekt Talentvejen, hvor de vil spotte og udvikle talenterne på erhvervsskolerne. Målet er, at talenterne kan være med til at løfte både kompetencerne hos fremtidens arbejdskraft og erhvervsskolernes omdømme. Der har de senere år været meget fokus på de frafaldstruede, og det skal der fortsat være, men nu skal der også sættes spot på talenterne.
- Talentvejen kan være med til at højne kvaliteten af de medarbejdere, vi sender ud til det lokale erhvervsliv. Projektet kan også være med til at forbedre erhvervsuddannelsernes omdømme, for det er vigtigt, at vi tiltrækker elever, som vi ikke har tiltrukket tidligere, siger Hans Severinsen, uddannelseschef på Køge Handelsskole.
Det ambitiøse projekt støttes med 26 millioner kroner fra dels EU's Socialfond og Vækst- og Erhvervsministeriet. Talentvejen går i luften i denne uge (uge 19), hvor de første af 65 lærere fra de 13 erhvervsskoler starter på skolebænken. De skal nemlig være klar til at spotte talenter i det kommende skoleår. Mindst 480 elever skal med i projektet – heraf en del på Køge Handelsskole.
På erhvervsskolerne er man udmærket klar over, at man har et problem. Det er ikke smart at tage en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse. Lederne af projektet Talentvejen håber, at de udvalgte talenter er med til at gøre det synligt, at erhvervsuddannelserne også er en karrierevej og kan være et springbræt til videreuddannelse.
- Vores elever er guld værd for samfundet, og man smider da ikke guld i skraldespanden, siger John Vinsbøl, Slagelse. Han er ansvarlig for projektet, og som er træt af at høre, at erhvervsskolen er skraldespanden i det danske skolesystem. Han fortsætter:
- Problemet i Danmark er, at ”dygtig” er blevet lig med ”boglig”. Der er prestige i at søge mod akademiske fag, men for det første kan alle ikke blive akademikere, og for det andet går arbejdsmarkedet glip af unge talenter med dygtige hænder og gode hoveder.
I forbindelse med projektet er der udarbejdet en rapport, hvor begrebet talent defineres, og der er endvidere til lærerne udarbejdet et materiale om, hvordan man spotter talent. Udviklingen af de cirka ti procent talenter, der er på et hold, skal ske i en vekselvirkning mellem erhvervsskolen og praktikvirksomheden. Håndværksrådet støtter derfor også Talentvejen.
Projektets hjemmeside www.talentvejen.nu går i luften i denne uge.
pm

Publiceret 06 May 2013 17:15

SENESTE TV