Den nye lokalplan for Produktionsskolen i Skibby er nu godkendt i udvalget, og forventes vedtaget i byrådet 29. maj. Arkivfoto. David Foli.

Den nye lokalplan for Produktionsskolen i Skibby er nu godkendt i udvalget, og forventes vedtaget i byrådet 29. maj. Arkivfoto. David Foli.

Lokalplan på plads

Klage har udsat arbejdet med den nye lokalplan for Produktionsskolen i Skibby. Men nu er lokalplanen klar til vedtagelse i byrådet

Af
Af David Foli

Skibby Den nye lokalplan for Produktionsskolen i Skibby er endelig ved at være på plads. Sidste efterår var Produktionsskolen nødt til pludselig at lukke ned for alle offentlige arrangementer på skolen, da det viste sig, at den daværende lokalplan ikke gav mulighed for afholdes af eksempelvis koncerter, som foreningen Fabrikken ellers har stået for i skolens lokaler. Arbejdet med en ny lokalplan blev påbegyndt, men en klage til Naturklagenævnet fra firmaet Rohde & Nielsen Aps har trukket sagen ud.. Rohde & Nielsen Aps ejer en nabogrund til Produktionsskolen, hvor det er meningen, at der skal bygges otte ældreboliger. I sin indsigelse til Frederikssund Kommune skriver Rohde & Nielsen, at Produktionsskolens beliggenhed midt i et boligområde ikke gør det muligt at afholde fester, koncerter og lignende uden at det vil medføre gener for naboerne.

En vindersag

Rohde & Nielsen mener ikke, at den miljøscreening Frederikssund Kommune har lavet i forbindelse med den nye lokalplan er tilstrækkelig, og klagede således til Naturklagenævnet. Nævnet afviste dog klagen i et brev til Frederikssund Kommune 22. april. "Vi kunne godt have vedtaget planen før, men så ville vi risikere, at vi var nødt til at lave lokalplanen om, hvis der var blevet givet medhold i klagen. Og det ønskede vi ikke," siger det socialdemokratiske byrådsmedlem, Kenneth Jensen, der er politisk udpeget til Produktionsskolens bestyrelse. Han glæder sig over, at den nye lokalplan nu er klar til vedtagelse i byrådet. "Foreningslivet, de frivillige i Skibby og omegn, og borgerne er vindere i denne sag. Det burde være en vindersituation for alle," siger han og fortsætter: "Vi mener, det er synd, at skolens lokaler står tomme hver dag fra klokken 15. Vi har set, at det ville være et aktiv for byen, hvis lokalerne bruges til forenings- og kulturliv. Det er et tilbud, vi har ønsket at give til forenings- og kulturlivet i Skibby og omegn." Udover indsigelsen fra Rohde & Nielsen Aps har der også været en indsigelse fra en række beboere, der er naboer til Produktionsskolen. Deres indsigelse er gået på, at den nye lokalplan ville give mulighed for, at Produktionsskolen lokaler fremover ville kunne udlejes til private fester og lignende arrangementer. Beboerne mente således, at denne slags arrangementer skaber væsentlige støjgener. På baggrund af denne indsigelse har forvaltningen valgt, at ændre i den nye lokalplan, således, at det ikke vil være muligt, at bruge Produktionsskolen lokaler til private arrangementer i perioden 1. maj til 1. september.

Publiceret 14 May 2013 00:10

SENESTE TV