Direktør i Væksthus Sjælland Mads Váczy Kragh.

Direktør i Væksthus Sjælland Mads Váczy Kragh.

Køge har stabil vækst for andet år i træk

KØGE: I Køge kommune har der været en mindre vækst i den private beskæftigelse med 44 nye private arbejdspladser. Det er fremgang for andet år i træk, viser nyt indeks, VækstTendens 2013, som udkom i dag, mandag den 9. juli.
I Køge kommune har der været en mindre vækst i den private beskæftigelse med 44 nye private arbejdspladser. Til gengæld er den offentlige beskæftigelse faldet med 103 personer, hvilket primært skyldes et fald i beskæftigelsen indenfor socialinstitutioner.
I den private sektor har særligt bygge- og boligområdet oplevet en markant vækst med hele 326 nye beskæftigede. Det er både industribeskæftigelsen og serviceerhvervene, der går frem. I flere andre ressourceområder er der dog tilbagegang.
- For Køges vedkommende er tallene faktiske endnu bedre end analysen viser. Den er nemlig skæmmet af en korrektion af tallene for renovation m.m. Stigningen i den private beskæftigelse er væsentlig større. Det ændrer dog ikke ved, at vi står over for stor jobmæssige vækst. Det er en række af de allerstørste anlægsopgaver, som Universitetssygehuset, den ny jernbane, Køge Kyst og den helt nye bydel Køge Nord, der er årsagen. Fremgang for erhvervslivet, vækst og nye arbejdspladser har meget høj prioritet for Køge Kommune, siger Jens Abildlund, Erhvervsudviklingschef, Køge Kommune.
I 8 ud af de 17 kommuner i Region Sjælland var den økonomiske vækst stærk nok til at trække beskæftigelsen opad. Tilsammen var der i disse kommuner en vækst på 1.520 nye private job. Det er især i de stærke erhvervskommuner som Ringsted, Greve og Kalundborg, at der har været stor vækst, men også Lejre Kommune imponerer altså med en vækstrate på 7 procent.
Til sammenligning var der sidste år kun jobvækst i 6 ud af de 17 kommuner, hvor der samlet blev skabt 763 nye private job.
Selvom væksten i 2012 ikke var stærk nok til at trække væksten i hele regionen, så kan vi se at der er vækst derude og at den vækst i 2012 var meget stærkere end i 2011. Det der mangler er nu at den lokale efterspørgsel kommer i gang, så vil væksten blive stærk nok til at igen at betyde stigende beskæftigelse og faldende arbejdsløshed, siger Mads Váczy Kragh, direktør, Væksthus Sjælland.
VækstTendens 2013 – Vækst og Beskæftigelse i de Sjællandske Kommuner er baseret på oplysninger fra Danmarks Statistik, dels de Regionale Nationalregnskaber og dels den Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik, der er behandlet i samarbejde med eStatistik.
Statistikkerne omfatter samtlige arbejdspladser og virksomheder der ligger i regionen. Der har frem til offentliggørelsen været mindre justeringer i statistikkerne. Det betyder, at tallene fra denne VækstTendens ikke stemmer helt overens med tallene i de tidligere analyser. Dette påvirker dog ikke de overordnede tendenser.
Tidsmæssigt beskriver VækstTendens 2013 udviklingen fra starten af 2011 til starten af 2012. Den anvendte metode er beskrevet nærmere bagerst i publikationen. VækstTendens er udarbejdet af Center for Vækstanalyse for Væksthus Sjælland. Læs hele rapporten på www.vaekstanalyse.dk/vaeksttendens.
pm

Publiceret 08 July 2013 17:15