Klar melding til Køge Kommune - Køgehallerne skal udvides:

Af
Af Kai Jensen

Åhavnen 36

Køge

Køge Kommune har i sommerens løb haft DGI Haller til, at undersøge behovet for hal kapacitet og det daglige brug af kommunes haller.
Resultatet, som nu foreligger og som er i Kulturudvalgets hænder, viser helt klart, at der mangler hal kapacitet i Køge midtby. Rapporten peger ligeledes på At de eksisterende Køge Haller udbygges så udbygningen naturligt kan indgå som den ene af de 4 sider i Køge Park.
Det falder helt i tråd med brugerne af Køge hallernes egne ønsker om, at indgå i en samlet løsning for Køge Park.
Køge Park skal ses som et stort hjul, hvor alle foreningerne indgår som egerne i hjulet og hvor egerne/effekten af en samlet løsning er en langsigtet investering, hvor sundhed og idræt – integration, samt seniortiltag og dagpleje/børneaktiveter, smalle idrætsgrene og Kommunes øvrige kulturliv på alle planer i dagtimerne - kan tænkes ind,
- altså intet hjul uden eger
- og så er der tillige plads til at inddrage kravene til mere idræt i nye skolereform.
Køge Park sikrer altså sammenhængskraft og giver grobund for flere medlemmer, og sender et godt signal til alle de nye borgerne der kigger på Køge som deres nye hjem pga. af udbygningen i Køge by. Gode nære samlede idrætsfaciliteter og skoler/institutioner er for mange vægtige parametre i valget af deres fremtidige bolig
En samlet løsning vil også give foreningerne mulighed for en bedre økonomi via flere konstante og inddragede sponsorer og vil medvirke til bedre grobund for en samlet finansiering på sigt for kommunen, via udlejning af lokaler til erhverv, boligformål, evt. patienthotel incl. kommunalt og regionsmæssigt brug og medinddragelse via OPP.
En sammenfletning med Køge Park giver uanede muligheder for, at bruge hallerne og hele området omkring Køge Park, ikke bare til de idrætsgrene som i dag benytter området og hallerne, men også for plads til bordtennis- bueskytterne samt flere andre, herunder i en periode aflastning for kulturarrangementer med musik og teater – foredrag, når Bygningens sal rives ned.
Endvidere opfylder en haludvidelse via Køge Park ønsket om en opvisningsbane med tilskuerkapacitet og en hal der kan dække de daglige krav til en by i sportslig udvikling, hvor basketball - håndbold - kricket - gymnastik og ikke mindst fodboldens fremtid beror på bedre og mere tidssvarende forhold.
Med Køge Park opfyldes kravene til at kunne lave større arrangementer, da Køge Park sikrer løsninger, som er integrerbare både sportsligt og økonomisk.
Køge Park vil også dække behovet for fælles foreningslokaler samt give en cafeteria/restaurantfunktion der er rentabel. Faciliteter der er en forudsætning for at kunne samles og dyrke de sociale fællesskaber/samvær på tværs af idrætsgrenene i 2013.
Vi skal bevare såvel idrætten som kulturen/musiklivet i Køge, det er værdier som Køge står for.
En fælles løsning med en haludvidelse via Køge Park er den nødvendige investering i Køge bys fremtid - en by i udvikling.
PVA
Køgehallernes bestyrelse
Kai Jensen
Næstformand

Publiceret 07 October 2013 10:00

SENESTE TV