At føde skal være trygt!

- Vi skal gøre rammerne bedre, skriver regionsformand Sophie Hæstorp Andersen:

Som borger i Hvidovre har du måske læst om gravide kvinder, der på grund af pladsmangel bliver flyttet til et andet fødested, end de havde forventet at føde på.

Jeg synes, at alle børn fortjener at komme til verden på en tryg måde. Og at blive flyttet mellem hospitaler, mens en fødsel mere eller mindre er gået i gang, er ikke trygt. Det er ikke de rammer, jeg som regionsrådsformand ønsker at tilbyde kommende forældre i Region Hovedstaden. At blive forældre er en stor omvæltning, og derfor skal en fødsel foregå i trygge og rolige rammer. Tallene viser, at i 2014 oplevede 176 ud af mere end 20.000 fødende kvinder i Region Hovedstaden at blive omvisiteret til et andet hospital. Det skal vi kunne gøre bedre. Men virkeligheden er også, at vi aldrig helt vil undgå, at nogle gravide i dit område også i fremtiden vil opleve at skulle rejse lidt længere - f.eks. til Herlev Hospital - når barnet skal fødes. Det kan ske, fordi fødsler ikke er en eksakt videnskab. Et babyboom i ét område af regionen kan medføre et stort pres på fødeafdelingerne. Og så er vi nødt til at fordele fødslerne mellem de andre fødesteder, fordi det er mest sikkert for mor og barn. Men det er klart, at hvis de samme fødeafdelinger gang på gang oplever problemer med flere fødsler, end der er plads til, så kan og skal vi rette til. Og det er vi i fuld gang med. I regionsrådet er vi fx i færd med at gennemgå de tilbud, der er til gravide og fødende i vores region. Vi har også ændret på fordelingen af fødende til de enkelte fødeafdelinger, og så har vi politisk besluttet, at der skal være fælles visitation på fødeområdet. Fælles visitation vil sige, at gravide ikke bliver fordelt mellem vores fødeafdelinger af hospitalerne selv, men centralt i regionen af nogen, som har et fuldt overblik over travlhed og plads på alle afdelinger. Det træder i kraft fra midten af marts og vil altså bidrage til et bedre overblik. Alt sammen for at mindske risikoen for, at fødende oplever unødvendig stress og utryghed under fødslen. Med de nye tiltag forsvinder alle udfordringer ikke på én dag, for de skal have tid til at virke. Men de vil betyde, at vi sammen med det dygtige sundhedspersonale på fødeafdelingerne kan skabe mere tryghed og forudsigelighed for kommende og nybagte forældre.

Publiceret 17 March 2015 08:00

SENESTE TV