Køges lærere fik armene op over hovedet

”Jeres arbejde er i verdensklasse. Det er endda veldokumenteret – mange ved det bare ikke.” Sådan lød budskabet, da projektet Verdens Bedste Danske Skole holdt foredrag for lærerne i Køge og på Stevns.

SKOLE:- Alle kender Pisa. Det er ærgerligt, for det er den eneste halvsløje undersøgelse af Danmarks skoler, der findes. Få kender de mange andre undersøgelser, der viser, hvor dygtige lærerne er.
Det betyder, at alle går rundt med ideen om, at vores skolevæsen er middelmådigt. Eller måske endda dårligt. Det er det rene vanvid og aldeles udokumenteret.
Ordene kommer fra Casper Rongsted, der sammen med Rasmus Schiellerup står bag projektet Verdens Bedste Danske Skole, som fredag den 20. marts indtog Teaterbygningen, hvor Lærerkreds 44, Køge og Stevns, holdt generalforsamling.
- Der er brug for en oplysningskampagne, og vi er her for at styrke det at være skolelærer, fortsætter Casper Rongsted, der er tidligere lærer og nu læringskonsulent og foredragsholder.
- Vi skal være meget bedre til at fremhæve alt det, der fungerer rigtig godt, og som vi er særligt gode til i den danske skole. Og vi skal være bedre til at argumentere overfor skeptikerne ved hjælp af fakta og fortællinger, humanisme og videnskab, supplerer Rasmus Schiellerup, der er tidligere viceskoleleder og nu indehaver af foredragsvirksomheden rasmusforedrag.dk.

Ren verdensklasse

165 lærere lytter opmærksomt fra salen, hvor de sidder ved 12 langborde med vin og kaffe imellem sig.
Blandt andet den anerkendte internationale undersøgelse PIRLS, som måler 4. klassebørns læsekompetence og placerer Danmark på en femteplads. De nævner de internationale undersøgelser TIMSS, der sammenligner elevpræstationer i fagene matematik og naturfag/teknik internationalt, hvor Danmark er i top 10, og ICILS, der måler elevers digitale kompetencer, hvor Danmark ligger nummer to.
De fremhæver især undersøgelsen ICCS, hvor Danmark indtager en førsteplads sammen med Finland. Heri undersøger man, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i 38 forskellige lande forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere i en globaliseret verden.
Også børns trivsel og forældrenes tilfredshed er noget at være stolte af, slutter de opremsningen og henviser blandt andet til en række danske undersøgelser foretaget af Børnerådet og Undervisningsministeriet. ”Derfor! Tag armene op over hovedet alle sammen”, siger Casper Rongsted entusiastisk, og hele salen tager armene i vejret, og smilene breder sig.

En lærer fra Lærerkreds 44, Køge og Stevns, får ordet. Det går igen, at lærerne ikke kender de mange gode internationale resultater.
(Fotograf: Martin Schutt)

En lærer fra Lærerkreds 44, Køge og Stevns, får ordet. Det går igen, at lærerne ikke kender de mange gode internationale resultater. (Fotograf: Martin Schutt)

En falsk fortælling

Et vigtigt budskab, der præger aftenen, er danske læreres gode evne til at danne relationer til eleverne, og at al forskning viser, at dette er en af de vigtigste forudsætninger for vellykket læring.
- Det er også faglighed at danne relationer, og i Danmark er vi særligt gode til dette. Flere fremtidsforskere fremhæver denne egenskab i fremtidens samfund, og det er derfor afgørende, at vi bliver ved med at stå på mål for relationsdannelsen – både med afsæt i humanisme og forskning. Dokumentation er en uundgåelig del af den verden, vi lever i, fastslår Casper Rongsted.
- Det er en vitaminindsprøjtning med dokumentation for alt det, lærerne lykkes med. Vi skal vide og huske, at PISA ikke er alt. Jeg oplever ofte, at forældrene synes den enkelte lærer er god, men at det generelle billede ikke er godt. Dette forfejlede billede må vi ændre, sagde en af lærerne, Heine Rasmussen, der også er næstformand i Lærerkreds 44.
mr

Publiceret 30 March 2015 17:15

SENESTE TV