Teater forestillingen Taynikma - en af Vestvoldens successer.

Teater forestillingen Taynikma - en af Vestvoldens successer.

Fint årsregnskab

FLOT: Over 19.000 har i sæsonen overværet en forestilling

Økonomiudvalget har netop godkendt Teater Vestvoldens årsregnskab for sæsonen 2015/2016.

Af
Ole A Sørensen

Teater Vestvolden har fremsendt årsrapport for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 revideret af Redmark, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Regnskabet indeholder - helt efter bogen - revisors påtegninger, teatrets ledelsesberetning, årsregnskab samt noter. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold og regnskabet giver således et retvisende billede af teatrets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af teatrets aktiver for regnskabsåret 1. juli 2015 – 30. juni 2016. Årets resultat for sæsonen 2015/2016 udgør et overskud på 194.225 kr., og teaterets egenkapital er pr. 30. juni 2015 på i alt 404.253 kr. Teateret har været meget flot besøgt i sæson 2015-16, med samlet 8.102 publikummer til de i alt 67 opførte stationære forestillinger og arrangementer. Og på turne præsenterede Teater Vestvolden sine forestillinger for cirka 11.000 publikummer, hvilket betyder at mere end 19.000 publikummer har set en Teater Vestvolden produktion i sæson 2015-16.

Publiceret 13 October 2016 08:00

SENESTE TV