Barsk barndom:

Et liv med incest, svigt og misbrug

SELVBIOGRAFI Frederiksværk spiller en central rolle i den kommende debutbog Kommunebarn fra 24-årige Laura Helena Pimentel da Silva, der bl.a. sætter fokus på kommunale anbringelser og børns tarv.

Det er en selvbiografi om en barsk opvækst med seksuelle overgreb, hashmisbrug og selvmordsforsøg. Den unge forfatter betegner bogens indhold som "hård kost", men også en historie, der insisterer på at blive fortalt: En beretning om udsatte børns tarv, hvad der sker under kommunale anbringelser, og når den unge stigmatiseres som ”kommunebarn”.

”Det er et værk om massivt svigt, men også om oprejsning. Jeg vil gerne vise, at man trods dårlige odds kan bryde den negative sociale arv. Jeg er under uddannelse som social- og sundhedsassistent og giver min børn den kærlighed, jeg aldrig selv fik. Der er håb for de svigtede og udsatte, hvis vi rækker hånden frem, lytter til deres historier og griber ind i tide,” fortæller Laura Helena Pimentel da Silva og opridser sin historie:

I 1995 rejste hendes familie fra Brasilien. Moren giftede sig med en dansk mand i Frederiksværk. Familien forsøgte at integrere sig, men når moren gik i sprogskole, misbrugte stedfaren Laura, søsteren og slog deres bror.

Laura blev fjernet i 1997 og anbragt hos en plejefamilie, hvor hun ikke følte sig hjemme. En sagsbehandler flyttede Laura til en døgninstitution i Skibby. Her blev hun seksuelt krænket af stedets mandlige indehaver. Under den anlagte sag blev Laura Helena betegnet som utroværdig og uligevægtig af kommunens ansatte, og der rejstes derfor ikke tiltale.

År senere endte hun på døgninstitution og stak af. Laura Helena blev hjemløs, begik kriminalitet og voldsovergreb, mens hashmisbruget tog til. Det lykkedes hende at indhente den forsømte skolegang i ungdomsfængsel, men helt galt gik det, da hun røg på institutionen Gøgereden i Nykøbing Mors, hvor hun blev isoleret og udsat for torturlignende forhold. Laura skreg om hjælp, forsøgte selvmord, men uden hverken at blive set eller hørt af systemet, der syntes helt at have opgivet hende.

I bogen Kommunebarn bygger Laura Helenas egne ord desuden på en lang række sagsakter helt eller delvist refereret i bogen for at give den nødvendig dokumentarisk tyngde og for at belyse de store forskelle, der er på forfatterens fremstilling af begivenhederne og myndighedernes fremstilling.

"Forskelle der nær endte med at få fatale og tragiske følger," siger Laura Helena Pimentel da Silva som optakt til bogudgivelsen den 6. maj på forlaget DreamLitt. /an

Publiceret 13 April 2018 11:00

SENESTE TV