Til venstre Socialdemokratiets politiske ordfører i Aarhus Byråd, Anders Winnerskjold. Til højre Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA).

Til venstre Socialdemokratiets politiske ordfører i Aarhus Byråd, Anders Winnerskjold. Til højre Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA). Foto: Aarhus Kommune og Steen Brogaard.

Socialdemokratiet i åben krig med Simon Emil: Det minder om chikane

Ministeren skærper tonen overfor Aarhus Byråd og får svar igen fra Socialdemokratiet

Af
Jeppe Rafn

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille har skærpet tonen overfor Aarhus Byråd i den fortløbende saga om Aarhus Kommunes budgetlægning.

Ministeren har flere gange kritiseret Aarhus Kommune for at budgettere med en årlig indtægt på 200 millioner kroner, som kommunen forventede at få ved vedtagelsen af en ny udligningsreform, der imidlertid ikke blev til noget, da forhandlingerne i Folketinget brød sammen.

Nu har ministeren i formiddags skrevet et brev til Aarhus Byråd, hvor han beskylder byrådet for at at udarbejde sit budget ud fra politiske og taktiske hensyn og ikke ud fra det bedst mulige skøn over det kommende års udgifter og indtægter.

Ministeren henviser til et interview med borgmester Jacob Bundsgaard den 4. september i Radio24syv, hvor borgmesteren blandt andet siger, at byrådet ønskede at lægge pres på forhandlingerne om udligningsreformen i Folketinget.

Det minder om chikane

Borgmester Jacob Bundsgaard har været hurtigt ved tasterne og sendt et svar til ministeren, hvor der står, at man med 'undren' har modtaget brevet.

Socialdemokraternes politiske ordfører i Aarhus Byråd, Anders Winnerskjold, uddbyber borgmesterens undren:

"Det er ikke hver dag, man modtager et brev fra en minister, der ud fra citater taget ud af en sammenhæng i radioen stiller spørgsmålstegn ved budgetlægning. Det er politisk timet og minder om chikane, mens vi sidder midt i budgetforhandlinger. Det ser ud til, han er ude i et partipolitisk ærinde. Der er ikke noget substans i brevet," siger Anders Winnerskjold til Lokalavisen.

Bedt KL om at gå ind i sagen

Jacob Bundsgaard skriver i sit svar til ministeren, at han i interviewet med Radio24syv gør det helt klart, at Aarhus Kommune "opererer ud fra det bedst mulige bud på den samlede pakke af forudsætninger."

Borgmesteren oplyser desuden, at Aarhus Kommune har bedt Kommunernes Landsforening (KL) gå ind i sagen om ministerens brev.

"Det er ekstremt urimeligt, at ministeren blander sig og stiller spørgsmålstegn ved reglerne omkring budgetlægning midt under budgetforhandlingerne. Vi mener, vi gør det efter bogen og har svært ved at forstå, hvor kritikken ligger. Derfor har vi bedt KL tage sagen op," siger Socialdemokraternes politiske ordfører i Aarhus Byråd, Anders Winnerskjold.

Brevet fra ministeren er sendt til alle medlemmer af byrådet i Aarhus. Og det bliver positivt modtaget af Venstre, selvom Venstre var med til at vedtage budgettet:

"I Venstre undrer vi os over, hvorfor borgmesteren ikke bare retter ind og lytter til ministeren. Det er tydeligt for enhver, at Jacob Bundsgaard har handlet på kanten af loven, når han har udarbejdet sit budget ud fra politiske og taktiske hensyn og ikke ud fra det bedst mulige skøn over det kommende års udgifter og indtægter," siger Venstres byrådsmedlem Gert Bjerregaard.

Samtlige medlemmer af Aarhus Byråd pånær daværende byrådsmedlem Lars Boje Mathiesen var med til at vedtage budgettet sidste efterår.

Publiceret 20 September 2018 16:07