Det var ulovligt, da Jan Leth Christensen i januar 2018 opførte dette plankeværk. Arkivfoto: Kathrine Albrechtsen

Det var ulovligt, da Jan Leth Christensen i januar 2018 opførte dette plankeværk. Arkivfoto: Kathrine Albrechtsen

Omstridt advokat forhindrede adgang til kysten med kæmpe plankeværk: Nu er klagesag afgjort

Det var ulovligt, da advokat Jan Leth Christensen byggede et plankeværk for at forhindre offentlighedens adgang til sin grund på Sigridsvej 25. Og Gentofte Kommune handlede korrekt, da den krævede det fjernet, slår Miljø- og Fødevareklagenævnet fast

Af
Jesper Bjørn Larsen

Nej, man må ikke bygge et flere meter højt plankeværk rundt om sin grund, når samme plankeværk forhindrer en fri passageret til stranden og langs kysten. Og Gentofte Kommune handlede fuldstændig korrekt, da den påbød grundejeren at fjerne den ulovlige afskærmning.

Den klokkeklare afgørelse er Miljø- og Fødevareklagenævnet nået frem til i sagen om advokat Jan Leth Christensen, der for lidt over et halvt år siden byggede et plankeværk rundt om sin 1.124 m2 store grund på Sigridsvej for at afskærme sit kommende prestigebyggeri fra offentlighedens nysgerrige blikke.

"Mijø- og Fødevareklagenævnet stadfæster Gentofte Kommunes afgørelse af 14. marts 2018 om afslag på ansøgning om lukning af strandareal for offentlighedens adgang, samt påbud om fjernelse af afskærmning på den sydlige del af høfden på matr. nr. 31 g, beliggende Sigridsvej 25, Hellerup," slår Miljø- og Fødevareklagenævnet fast i sin afgørelse dateret 9. november 2018.

Afgørelsen er et sviende nederlag for Jan Leth Christensen, der begrundede nødvendigheden af sit plankeværk på følgende vis over for Villabyerne den 8. maj:

“Man skal ikke undervurdere det antal personer fra nær og fjern, som ville kunne finde på at kigge på den villa, Bjarke Ingels har tegnet, og når først der har kørt turistbusser ned for enden af Sigridsvej og sat folk af, så kan det jo være, at også nysgerrige arkitekturinteresserede er interesseret i at skabe trafik på stranden," sagde Jan Leth Christensen, som vurderede, at Gentofte Kommunes påbud var ulovligt og derfor klagede til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvis Jan Leth Christensen ønsker at opponere mod den nye afgørelse, må han gå til landets domstole for at anlægge en retssag. Han kan ikke gå til nogen anden administrativ myndighed.

"Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed," står der i Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse.

Villabyerne arbejder på at få en kommentar fra Jan Leth Christensen og Gentofte Kommune.

Publiceret 13 November 2018 00:00

SENESTE TV