Brandvæsnet har lagt såkaldte flydeafspærringer ud i å-systemet, som suger den diesel, der ligger i overfladevandet - ligesom en lang strømpe fyldt med granulat.

Brandvæsnet har lagt såkaldte flydeafspærringer ud i å-systemet, som suger den diesel, der ligger i overfladevandet - ligesom en lang strømpe fyldt med granulat.

Brandmænd kæmpede mod dieseludslip

Det tog 20 brandmænd fem timer at få styr på dieseludslip i Jonstrup Å

Af
Af Mette B. Sørensen

Ikke færre end 20 mand fra Egedal Brandvæsen og Farum Brandvæsen måtte lørdag eftermiddag rykke ud til et dieseludslip i Jonstrup Å, der er en del af Værebro Å systemet.
Hele fem timer blev der arbejdet med forureningen, som blev opdaget af en lokal borger.

"Vi blev alarmeret af en borger ved Knardrupvej, som havde observeret oliefilm på Jonstrup Å," siger Thomas Emil Hammerup, viceberedskabschef ved Egedal Brandvæsen til Lokalavisen Egedal.

Han fortæller, at beredskabet efter 3 timers søgning lykkedes med at finde frem til den formodede kilde til forureningen.

"Flyvestationen Værløse havde haft et større arrangement, og der er formentlig spildt dieselolie ud i kloakkerne, som har direkte udløb i Jonstrup Å," siger Thomas Emil Hammerup, der ærgrer sig over, at man fra flyvestationen ikke med det samme ringede og alarmerede om udslippet.

Også Værebro Å ramt

Og det ikke kun Jonstrup Å, der nu har dieselolie fra flyvestationen i sig:

"Der er også løbet lidt ud i Værebro Å, men vi taler formentlig ikke om særligt store mængder," siger viceberedskabschefen.

Han fortæller, at brandvæsnet har lagt såkaldte flydeafspærringer ud i å-systemet, som suger den diesel, der ligger i overfladevandet - ligesom en lang strømpe fyldt med granulat.

Ifølge Thomas Emil Hammerrup skal miljøafdelingen nu skal ind over sagen, men efter hans overbevisning er der ikke sluppet særligt mange liter ud i å-systemet, og forementlig vil udslippet ikke påvirke fiskene i åerne.

Publiceret 20 February 2012 09:40

SENESTE TV