Et autoværn er ingen garanti for, at man slipper godt fra et trafikuheld.

Et autoværn er ingen garanti for, at man slipper godt fra et trafikuheld.

Autoværn kan forværre ulykken

Undersøgelser viser, at forældede autoværn i visse tilfælde kan gøre personskaderne værre

Det skal passe på os og begrænse konsekvenserne af en ulykke, men en undersøgelse fra Vejdirektoratet refereret af FDM viser, at det modsatte kan være tilfældet.
I hver femte dødsulykke, hvor et køretøj har ramt et autoværn, har autoværnet været med til at gøre personskaderne mere alvorlige.
Sådan konkluderer Vejdirektoratet på baggrund af analyse af alle dødsulykker i 2010 og 2011. I den periode var der 26 ulykker med påkørsel af autoværn, svarende til seks procent af alle dødsulykkerne i de to år.
Og i 5 af de 26 ulykker skønner direktoratet, at autoværnet har medvirket til at gøre personskaderne mere alvorlige, end de ellers ville have været.

Problemer med autoværn

Det er ikke muligt at fastslå, om skaderne er opstået ved påkørslen af autoværnet eller under ulykkernes øvrige forløb, men i fire af ulykkerne har autoværnet ikke været i stand til at holde køretøjerne.
For 10 af de 26 ulykker konkluderer analysen, at der er problemer med utidssvarende autoværn. Altså er det blot i 16 dødsulykker, at autoværnet har virket efter hensigten.

Publiceret 07 May 2013 13:00