Står det til Grundejerforeningen Enghaven, forbliver vejen mellem Egedal Kirke og Broengen lukket.

Står det til Grundejerforeningen Enghaven, forbliver vejen mellem Egedal Kirke og Broengen lukket.

Grundejerforening bremser for genåbning af vej

Uenighed mellem Egedalsvænge og Grundejerforeningen Enghaven. Sidstnævnte går entydigt imod en genetablering af vejen mellem Egedal Kirke og Broengen

Af
Af Niels Idskov

Der er ikke umiddelbart udsigt til, at der – som mange i Egedalsvænge ønsker – genetableres en vej mellem Egedal Kirke og Broengen i Kokkedal. Det er situationen, efter at Grundejerforeningen Enghaven, der er nærmeste nabo til Egedalsvænge, klart siger nej til at åbne op for trafikken.
På foreningens generalforsamling blev sagen drøftet, og der var klart flertal for et nej til genetablering af vejen mellem kirken og Broengen.
'Der var vist kun to, der stemte for en åbning, og vi var vel omkring 75 stemmeberettigede,' fortæller Thomas Windelin, der er formand for Grundejerforeningen Enghaven.
Grundejerforeningen er bekendt med, at Afdelingsbestyrelsen i Egedalsvænge ønsker vejen genetableret, men går af flere årsager imod dette.
Fra Enghaven hedder det: 'Gennemkørende trafik giver trafikstøj, forurening og dårlig livskvalitet til store gene for borgerne i de berørte områder. Ser vi f.eks. på Kokkedal, så er der stort set taget hensyn til at selve bebyggelserne ikke har gennemkørende trafik.'

Klimaplan vil løfte området

Det tilføjes fra Grundejerforeningens side, at man 'glæder sig over det smukke grønne område omkring Egedal, Donse Å og Egedal Kirke, som vi ser frem til får endnu et løft, når Fredensborg Kommunes klimaplaner bliver gennemført.' Og det understreges, at Grundejerforeningen håber, at byrådet vil respektere Enghavens klare nej til en genåbning af vejen mellem Egedal Kirke og Broeengen.
Beboerne i Egedalsvænge sendte i marts et åbent brev til borgmester Thomas Lykke Pedersen og byrådet med ønske om at undgå de tre kilometer omvej, når man skal fra den ene side af Egedalsvænge til den anden. I byrådet er S og SF venligt stemt for en genåbning af vejen.
'Det er et dagligt irritationsmoment ikke blot for Egedalsvænges beboere, men for alle, der færdes her i området. For eksempel de på vestsiden boende brugere af børnehaver og vuggestuer på Broengen. Ofte ses endda farlige situationer på grund af de vanskelige tilkørselsforhold. Ligeledes rammes Holmegårdscentrets på østsiden boende kunder, når de vil transportere indkøbene hjem i bil. Sikke en omvej', hed det i det åbne brev.

Publiceret 12 May 2013 09:06