Bom skal stoppe ulovlig sejlads:

Beboere raser

Kajakroer raser over den nye bom-afspærring under Fiskebækbroen

Af
Martin Warming

Martin Warming

Lukningen af den lille parkeringsplads under Fiskebækbroen ved Farum vækker vrede.
Naturstyrelsen og Furesø Kommune har besluttet, at der ikke længere skal være mulighed for at parkere sin bil på arealet under motorvejen ved Fiskebækbroen. Derfor er der blevet opsat en bom langs Frederiksborgvej, og ifølge Naturstyrelsen og Farum Kommune er der flere grunde til, at p-arealet under broen er blevet afspærret, fortæller skovfoged Lars Stubkjær fra Naturstyrelsen.
"Vi har de senere år oplevet en stigning i ulovlig sejlads på Farum Sø, og en stor del skyldes, at bådtrailere med joller med påhængsmotorer sættes i vandet under motorvejen og derfra sejler ind i Farum Sø", siger han.
Men afspærringen er en primitiv måde at løse et lille problem på, mener Venstres byrådsmedlem Ole Holleufer
"Det er der ingen, der kan være tjent med, og jeg synes, at det er et lille problem, der bliver løst med en meget stor indgriben," lyder det fra Ole Holleufer.
Også Jens Andersen, der tidligere har brugt området under broen til at søsætte sin kajak, raser over afspærringen.
"Jeg har sammen med mange andre kano- og kajakroere brugt lokaliteten i mange år, da det er nemt at sætte sin kano eller kajak i vandet herfra, og da man kan holde i umiddelbar nærhed af bredden. Hvad angår Naturstyrelsen argument om ulovlig sejlads med motorbåde på søerne - udsprunget fra netop dette sted - så har jeg aldrig set det, og det må under alle omstændigheder være en politiopgave at forhindre sådan noget", siger Jens Andersen.

Naturstyrelsens belsutning

Hos Furesø Kommune henviser man til, at det er Naturstyrelsen, der har truffet beslutningen om, at der skal sættes bomme op.
"Naturstyrelsen har oplyst, at der er flere forhold, der har ført til en beslutning om at lukke for parkeringsmuligheden under Fiskebækbroen. En af de væsentligste årsager er, at Naturstyrelsen har oplevet en klar stigning i antallet af motorbåde, der isættes herfra, og som efterfølgende sejler ind i Farum Sø, hvor der er forbud mod sejlads med motor. Det er netop motorsejladsen inde i Farum Sø, der er problematisk i forhold til naturen og til de beskyttede fuglearter. Også det meget store slid på åbrinken, som færdslen med trailere og biler helt ud i vandkanten resulterer i, er en væsentlig faktor. Arealet under Fiskebæk er også ofte plaget af ulovlig deponering af affald, hvilket ligeledes har været en årsag til Naturstyrelsens beslutning", skriver Niels Thygesen, der by- og kulturdirektør i Furesø Kommune, i en mail til Furesø Avis.
Og hos Naturstyrelsen oplyser skovfoged Lars Stubkjær, at den nærliggende p-plads på Frederiksborgvej kan bruges til parkering i stedet for arealet under broen. Naturstyrelsen mener derfor ikke, at lukningen har den store betydning for den almindelige bilist, men derimod er af stor betydning for naturen under broen og i Farum Sø.
"Som det er i dag er åbrinken meget slidt på grund af bilerne og søsætninger fra trailerne, men også fra søsætninger af kanoer og kajakker", siger Lars Stubkjær.

Vundet hævd

Men Jens Andersen mener til gengæld, at brugerne af parkeringspladsen må have vundet hævd på at anvende området under broen til fredelige og lovlige formål.
"Argumentet er efter den opsatte forklarende tekst ved bommen fortrinsvis at forhindre, at motorbåde sættes i vandet, men samtidig begrunder man tiltaget med at sikre almene naturinteresser - herunder fred til ynglende fugle. Selve arealet under broen kan vel næppe blive mere grimmere eller mere trafikbelastet med en motorvej og en jernbane passerende henover hovedet på de besøgende," siger Jens Andersen, der mener, at Furesø Kommune simpelthen ikke kan være bekendt at støtte Naturstyrelsen i denne sag.
Det er Ole Holleufer enig i.
"Man rammer rigtig mange borgere med det her. Man skal lade være med at sætte motordrevne både i under broen, men løsningen er ikke bare at lukke området af. Det går ud over for mange uskyldige mennesker", siger Ole Holleufer.

Publiceret 28 May 2013 16:19