Fra ministerbesøget. Choubani EL Habib fra Marokko er nummer tre fra venstre, ved siden af Hakima Lasham Lakhrissi. Nederst i billedet til højre ses Elhoussaine Elghiouane, imam og formand for MUFID og MKC i Albertslund.

Fra ministerbesøget. Choubani EL Habib fra Marokko er nummer tre fra venstre, ved siden af Hakima Lasham Lakhrissi. Nederst i billedet til højre ses Elhoussaine Elghiouane, imam og formand for MUFID og MKC i Albertslund.

Marokkansk minister:

Tag aktivt del i det danske

Minister på besøg i Albertslund opfordrede herboende landsmænd til at deltage aktivt i det danske samfund

Der har været ministerbesøg i Albertslund. Dog ikke fra den danske regering, men den marokkanske.
El Habib Choubani, der i sit hjemland er minister med ansvar for forbindelserne med parlamentet og civilsamfundet, var i byen søndag 26. maj på invitation fra Marokko Udviklingsforeningen i Danmark (MUFID).
Elhoussaine Elghiouane, der er formand for MUFID, bød ministeren velkommen under hans besøg, der fandt sted i Muslimsk Kulturcenter (MKC) i Albertslund.
Til mødet deltog forskellige repræsentanter for de foreninger der arbejder med blandt andet den marokkanske immigration i Danmark. Hakima Lasham Lakhrissi deltog til debatmøde med ministeren og gjorde opmærksom på emnet deltagelse i politik, og hvad der skal til for at kunne styrke de dansk-marokkanske borgeres deltagelse i kommunalvalget.

Deltag aktivt

”Ministeren gjorde klart og tydeligt hvor vigtigt det er at være en del af samfundet og deltage aktivt i det land man bor i. Han opfordrede foreninger til at etablere et samarbejde med hinanden for at inddrage endnu flere borger til at være en del af foreningslivet og civilsamfundet", siger Hakima Lasham Lakhrissi.
"Der blev debatteret om foreningsliv og frivilligt arbejde i høj grad, og hvorfor det er vigtigt med frivilligt arbejde. Ministeren er et godt forbillede for mange, og folk har derfor taget godt imod opfordringen."
Også Elhoussaine ELghiouane, der er formand for MUFID og MKC i Albertslund, er glad for ministerens besøg:
"Vi fik mulighed for at debattere forskellige emner, og mulighed for at udveksle erfaringer og etablering af netværk."
due

Publiceret 29 May 2013 09:00