Hjemløse ud af hjemløsheden

Af
Af Christina S. Johansen

Resultatet af evalueringen af Hjemløsestrategien, som Aarhus Kommune de seneste år har arbejdet efter, er netop blevet offentliggjort.
Tallene viser generelt, at ni ud af ti hjemløse bliver boende i deres egen bolig
I alt 17 kommuner har i de seneste fire år deltaget i arbejdet med Hjemløsestrategien, som er finansieret af satspuljen. Der er i alt afsat 500 mio. kroner til strategien.

null

Publiceret 07 June 2013 09:00