Hårdknuden om Fjordstien ved Selsø er ifølge Kenneth Jensen ved at løsne sig. Arkivfoto. David Foli.

Hårdknuden om Fjordstien ved Selsø er ifølge Kenneth Jensen ved at løsne sig. Arkivfoto. David Foli.

Fjordsti i hårdknude:

Udvalg møder lodsejere

Ifølge Teknik- og Miljøudvalget i Frederikssund Kommune foregår der nu en positiv dialog med de lodsejere, som ikke ønsker at afgive jord til sidste etape af Fjordstien

Af
Af David Foli

Som Lokalavisen Hornsherred tidligere har beskrevet er den sidste etape af Fjordstien stødt på grund ved Selsø. Her nægter to lodsejere nemlig at afgive jord til Fjordstien. Sagen er for alvor endt i en hårdknude, efter Frederikssund Kommune har udset sig et stykke af Bredviggårdsvej til Fjordstien ud fra den betragtning, at den er delvist privat.
Det viser sig dog, at vejen er privat, og de kommunale planer falder ikke i god jord hos de berørte lodsejere, som tilmed kan konstatere, at forvaltningen overfor Teknik- og Miljøudvalget anbefaler ekspropriering.
I forrige uge mødtes udvalgsformand, Morten Skovgaard (V), og næstformand Kenneth Jensen (A), så med de to lodsejere. Og ifølge Kenneth Jensen var det et positivt møde, hvor der kom to nye konkrette forslag på bordet, som der nu skal arbejdes videre med.
"Lodsejerne følte sig løbet over ende, og det tog vi en snak om. Det er selvfølgelig beklageligt," siger Kenneth Jensen og fortsætter:
"Vi spurgte, hvad de havde af forslag, og så var vi lydhøre. Og det er endt med, at vi har fundet to mulige linieføringer. Det skal selvfølgelig undersøges nærmere, hvad der er muligt. Og lodsejerne har invilliget i, at tage nogle møder med vores forvaltning om at få slået nogle streger og lavet nogle beregninger for at se, om det er praktisk og økonomisk muligt. Nu starter vi ligesom forfra og ser, hvordan vi kan komme videre."

Tættere på slot

De to nye forslag fører begge Fjordstien tættere på Selsø Slot. Det første forslag er ifølge Kenneth Jensen, at stien på et kort stykke kommer til at gå via Selsøvej, og så tættere på Selsø Slot for at blive ført ned og fange den sti, som i forvejen går via Skrivernæbbet. Den anden mulighed er, at følge den sti som i forvejen går bagom slottet og Selsø Kirke.
"Det kræver selvfølgelig, at vi tager en ny dialog med selve godset," siger Kenneth Jensen, som håber, at hårdknuden nu løsner sig.
"Det var ihvertfald mit indtryk, da vi kørte derfra, at der var en god stemning. Vi var enige om, at vi fortsætter i det konstruktive spor og kobler de to lodsejere med på de møder med vores Fjordsti-folk, og så tager vi den i udvalget herefter."
Resten af udvalget blev orienteret om mødet med lodsejerne mandag i denne uge, og nu er planen så, at der skal indgås aftaler på denne side af nytår, hvorimod selve anlægsarbejdet grundet vejrforholdene formentlig først vil kunne gennemføres til foråret.
"Vi vil gerne være færdige inden nytår. Det skal vi kunne, nu må have lagt os i arbejdstøjet og få gjort noget ved det. Det skylder vi også lodsejerne, at de får en afklaring," siger Kenneth Jensen.

Publiceret 08 October 2013 00:00

SENESTE TV