Mink:

Vrede naboer varsler million-krav

Torben Voss, formand for Foreningen for generamte naboer til minkfarme, skriver dette indlæg

Af
Peter Rasmussen

Torben Voss, formand for Foreningen for generamte naboer til minkfarme, skriver dette indlæg:

Generamte naboer til minkfarme finder sig ikke i mere…!
Den 25. januar 2015 stiftede en stor gruppe landsdækkende minkfarm-naboer foreningen for Generamte Naboer til minkfarme (i dagligtale - kaldet GN).
Vi har i mange år forsøgt, at råbe myndighederne op med hensyn til de nærmest ulidelige minkgener, som mange af os naboer oplever (stank af råddenskab, milliarder af minkfluer, rotte- og mågeplager, samt skader fra løsgående mink).
Siden foråret 2013 har vi haft dialog og mødeaktivitet med Miljøministeriet (møder, hvori minkbranchens organisation også deltager), men det har desværre vist sig nødvendigt at samle vore kræfter yderligere med en foreningsdannelse, da vi ikke har fået de indrømmelser fra minkbranchen, som vi med tilstedeværende genedokumentation, ellers kunne forvente.
Lad det være sagt med det samme: GN er ikke imod minkdrift i Danmark, men udelukkende imod de uhyrlige nabogener, som minkdriften desværre ofte medfører.
Nødvendig minimumsafstand på 500 meter…
GN vil bl.a. arbejde på lovmæssige ændringer af afstandskravene (som bør være minimum 500 meter til nærmeste nabo - ved en minkfarm med max. 3000 modermink) - og herefter lineært stigende, afhængig af minkfarmens størrelse.
GN vil også arbejde for skærpede driftsregler, som kan sikre forebyggelse af de nuværende nabogener.
Million-erstatningssager er på vej imod minkavlere…
GN ønsker også at skabe en erstatningsmodel for de meget store økonomiske tab (i million klassen), som mange minkfarme desværre påfører sine naboer.
Vi har derfor allieret os med advokat, Helle Carlsen (Advokatfirmaet DAHL, Esbjerg), som iøjeblikket forbereder de erstatningssager, som kommer til at lægge linjen for vores aktiviteter på området.
Dette nye måde, at tackle vore påførte minkgener på - skyldes, at minkavlernes forståelse for de nuværende nabogener - synes, at gå via deres pengepung.
Vi er derfor sikre på, at udsigten til - ellers, at blive pådømt millionerstatninger til naboer - klart vil ”motivere” mange minkavlere til - fremover, at tage geneforebyggelses-opgaven yderst seriøst.
Foreningen er landsdækkende - og har du brug for hjælp i din minknabo-situation, eller ønsker du blot at høre mere om vores arbejde - eller et medlemskab (så du ikke længere står alene…), så kan du kontakte GN på t.voss@privat.dk eller telefon: 20166191.
Det er ikke rimeligt - i et demokratisk samfund, hvis minkavlernes ellers velundte succes - fortsat skal være betinget af naboernes ulykke og økonomiske forfald…!

Publiceret 15 February 2015 18:06