Genbrugspladsens container til småt brændbart fungerer som en magnet for alt det affald, folk ikke ved, hvad de ellers skal gøre af. Foto: Per Morten Abrahamsen.

Genbrugspladsens container til småt brændbart fungerer som en magnet for alt det affald, folk ikke ved, hvad de ellers skal gøre af. Foto: Per Morten Abrahamsen.

Syv ting, du ikke må smide i småt brændbart

Containeren med småt brændbart er genbrugspladsens rodekasse. Optimer din affaldssortering ved at læse denne liste med 7 typer affald, du ikke må smide i småt brændbart

Af
Af Ulrik Baltzer

Affaldssortering er lige til, hvis du ikke er i tvivl om, hvilken beholder affaldet skal i. De fleste kategorier er ikke til at tage fejl af, men det er langt fra alle, der har styr på, hvilket affald der går under definitionen småt og brændbart.
En undersøgelse fra Randers Kommune har tidligere vist, at kun 48 procent af indholdet i småt brændbart-containeren var placeret i den korrekte beholder, og ifølge Dansk Affaldsunion udspiller samme scenarie sig på genbrugspladser landet over.
For at hjælpe dig med at affaldssortere korrekt kommer her 7 eksempler på affald, du ikke må smide i genbrugspladsens container med småt brændbart – også kendt som pladsens rodekasse.
1. Dagrenovation og husdyraffald. Let fordærveligt affald som fx madrester har intet at gøre i containeren for småt brændbart. Heller ikke hundelorte eller andre ekskrementer fra dine kæledyr. Smid dette affald i din almindelige skraldespand eller sorter det i henhold til de regler, der gælder i din kommune, så det kan blive bragt til forbrænding.
2. Imprægneret træ. Træ, der er behandlet med træbeskyttelsesmidler i en eller anden form, må ikke smides i småt brændbart. Har du fx hegnspæle, elmaster, altandæk, udvendige døre- og facadeelementer, brædder, havemøbler af træ, vinduesrammer, jernbanesveller eller andet med på genbrugspladsen, skal det afleveres i en særlig container markeret til formålet.
3. Affald, der kan genanvendes. Ting som pap, papir og plastic kan genanvendes og bør derfor frasorteres, før du smider dit resterende affald i småt brændbart. Genbrugsstationen har containere særligt markeret til pap, papir og plastic.
4. Deponeringsegnet affald. Under betegnelsen deponeringsegnet affald falder ifølge Affaldsbekendtgørelsen ting som mineraluld, asbestholdigt affald, blødt PVC-affald samt andet affald, der ikke er egnet til hverken forbrænding eller genbrug. Det må ikke være flydende. Spørg de ansatte på genbrugspladsen om hjælp, hvis du er i tvivl.
5. Grus, jord og sten. Mange genbrugspladser fastholder, at småt brændbart primært egner sig til flamingo, tekstiler, små gulvtæpper, hynder, snavset papir og pap, tagpap og lignende. Har du jord og sten med på genbrugspladsen, skal det ikke i småt brændbart uanset mængden.
Trykimprægneret træ  godt eller skidt
6. Hårde hvidevarer og elektronikaffald. Både hårde hvidevarer og elektronikaffald kan rumme uanede mængder af komponenter, der kan genanvendes. De skal derfor ikke smides i småt brændbart – uanset størrelsen på dine elektroniske enheder – men i stedet smides i de til formålet indrettede containere på genbrugsstationen.
7. Stort brændbart affald. Hvad er forskellen på stort og småt brændbart affald? Flere genbrugspladser har vedtaget, at affald, der falder i kategorien småt brændbart, men som måler over 1 meter x 20 cm x 20 cm, skal i stort brændbart. Det gælder fx tagpap i ruller.

Publiceret 04 June 2017 09:00

SENESTE TV