Byggetilladelse trækkes ikke tilbage:

“Det er et udtryk for slingrekurs”

Borgmesteren kalder det ærgerligt, når en lokalplan ikke virker efter hensigten. Byplanudvalget kigger igen på lokalplanen for det gamle Taarbæk efter sagen om Nordre Molevej 4

Af
Mikkel Brøgger Petersen

Først anbefalede byplanudvalget at give byggetilladelse til byggeri på Nordre Molevej 4 i Taarbæk. Efter en artikel i Det Grønne Område tog udvalget dog sagen op igen, anbefalede så at trække byggetilladelsen tilbage og sendte sagen i økonomiudvalget. Og her blev det så endeligt besluttet, at nej, byggetilladelsen trækkes ikke tilbage. Denne zig-zag’en vækker undren hos Taarbæk Borgerforening. “Det er uforståeligt, og det er udtryk for en slingrekurs på rådhuset. Der blev truffet en enstemmig beslutning i byplanudvalget, og i økonomiudvalget sidder fire medlemmer, som også er medlem af byplanudvalget,” siger Jørgen Bertelsen. “Økonomiudvalget tog ad notam, at byggetilladelsen var givet på et helt lovligt grundlag og at der således ikke var nogen hjemmel til at trække tilladelsen tilbage. En tilbagekaldelse derfor ville medføre en stor risiko for, at kommunen ville ifalde erstatningsansvar, og dermed ville der også være en risiko for, at Økonomiudvalget ville forvalte de offentlige midler ulovligt, såfremt byplanudvalgets beslutning blev opretholdt,” siger borgmester og formand for økonomiudvalget, Sofia Osmani (S). I et brev til forvaltningen skriver advokat Jesper Hauschildt følgende: “Det er åbenbart, at grundlaget for genoptagelse af sagen i kommunen skyldes, at et medlem af byplanudvalget finder, at kommunens forvaltning ikke har oplyst sagen tilstrækkeligt i forhold til byplanudvalgets medlemmer. Det er evident, at såfremt kommunen har begået fejl forhold til oplysningsniveauet overfor byplanudvalgets medlemmer, kan dette ikke afstedkomme, at en begunstigende forvaltningsakt trækkes tilbage i forhold til ansøger. Jeg henviser til min mail af d. 13ds. til kommunen og fastholder, at kommunen vil blive mødt med erstatningskrav for min klients tab. Jeg forbeholder mig min klients rettigheder i enhver henseende, herunder retten til at videreføre nedrivning og byggeproces på basis af den allerede meddelte byggetilladelse.”

Lokalplan genbesøges

Jørgen Bertelsen fortæller, hvilken betydning den givne byggetillaldelse har for tilliden til kommunen. “En lokalplan er en aftale mellem kommunen og borgerne i Taarbæk. Det er i hvert fald borgernes opfattelse, at den byggetillaldelse er i hamrende modstrid med lokaplanens formålsparagraf. Det er noget af det vigtigste, det er byplanens principper, det kan man ikke bare se stort på,” siger han. “Det er altid rigtig ærgerligt, når en lokalplan ikke har den ønskede virkning. Der er lagt meget arbejde og energi i lokalplanen for Taarbæk - både fra forvaltningen, politikere og lokale borgere. Det til trods står vi med en situation, hvor resultatet ikke var det ønskede, og derfor kigger byplanudvalget nu på lokalplanen igen,” siger Sofia Osmani. Denne revidering bydes velkommen hos borgerforeningen. “Vi møder gerne op i morgen, for vi mener, at det haster. så vi ikke får flere skader på det gamle Taarbæk,” siger Jørgen Bertelsen og fortæller, hvad man gerne ser, at en revideret lokalplan indeholder. “Det, der er vigtigt, er, at det beskyttelseshensyn, som er væsentlig del af formålsparagrafferne, reelt kommer til at være gældende. Det fremgår i dag, men det viser så, at en kreativ arkitekt kan overbevise kommunen om, at man kan lave et glashus, som ikke passer til området,” siger Jørgen Bertelsen.

Publiceret 06 September 2017 10:00

SENESTE TV