Rumænsk kvinde fyret fra praktikplads under graviditet:

Får 80.000 kroner i erstatning

 
En rumænsk kvinde, der var ansat som praktikant ved et dansk landbrug, hvor hun stod for fodring og pasning af køer, blev i juli 2016 afskediget under sin graviditet. I afskedigelsesbrevet havde hendes arbejdsgiver henvist til økonomiske årsager for fyringen.

Ifølge kvinden skete fyringen dog pga. hendes graviditet, og derfor klagede hun til
Ligebehandlingsnævnet, som nu har truffet afgørelse i sagen til kvindens fordel. Det oplyser Retsinformation.dk.
Arbejdsgiveren har overfor nævnet forklaret, at virksomheden, på grund af lave mælkepriser i 2015 og 2016, var økonomisk i knæ og derfor var nødt til at afskedige to medarbejdere for at undgå konkurs.

Det skete angiveligt efter rådgivning fra en driftsøkonom ved en landbrugsrådgivning og i samråd med sin bank og økonomiske rådgiver. Samtidig oplyste arbejdsgiveren, at han ikke vidste, at kvinden var gravid, da hun blev opsagt.
Få måneder efter opsigelsen havde landmanden igen ansat nye medarbejdere. Det skete, ifølge ham, fordi priserne på mælk havde bedret sig.
Den forklaring købte Ligebehandlingsnævnet dog ikke. I nævnets afgørelse, som er offentliggjort 23. august, hedder det:
"Indklagede (landmanden, red.) har fremlagt en erklæring fra sin rådgiver om virksomhedens økonomiske situation, der imidlertid ikke er yderligere dokumenteret. Under disse omstændigheder finder nævnet, at indklagede ikke i tilstrækkelig grad har dokumenteret, at afskedigelsen af klager var begrundet i økonomiske forhold og ikke i hendes graviditet."
Den rumænske kvinde får derfor medhold i sin klage, og landmanden skal betale en økonomisk godtgørelse til hende, skriver Retsinformation.dk. Godtgørelsen er fastsat til 80.000 kroner.

Publiceret 13 September 2017 15:32

SENESTE TV