Må du flyve med kamera-drone over naboens have?

Fjernstyrede droner er blevet populære, og private køber dem i stor stil. Men må du sende en drone med kamera i luften og filme over naboens have?

Af
Af Mette Jensen Bolius -Boligejernes Videncenter

En drone er ikke længere kun et professionelt værktøj for virksomheder og myndigheder til opgaver som fotografering, filmproduktion, opmåling eller reparation af fx vindmøller. De små fjernstyrede multicoptere er blevet voldsomt populære blandt helt almindelige danskere. Og Trafikstyrelsen melder om en eksplosiv udvikling i salget og udbredelsen af droner de seneste år.
Hvor meget må din nabo støje i haven?

Klare regler

Dronernes popularitet har dog også gjort, at mange borgere er begyndt at henvende sig til Trafikstyrelsen med klager over droner, og i foråret 2013 blev den første person politianmeldt for at have overtrådt reglerne.
Flyver du med drone, er der nemlig nogle klare retningslinjer, du skal overholde af hensyn til flysikkerheden, privatlivets fred og almindelige menneskers ve og vel på landjorden.
For droner under 7 kilo skal du ikke nødvendigvis flyve fra en modelflyveplads, men du må ikke flyve steder, hvor du kan udsætte andre for fare. Det betyder, at du bl.a. skal holde en afstand på 5 km til offentlig flyveplads og ikke må flyve højere end 100 meter.
Større offentlige veje, hvor du kan genere trafikken og skabe farlige situationer, må heller ikke overflyves med dronen. Til dem skal du - ligesom til bymæssig bebyggelse - holde en afstand på 150 meter.
Endelig er det også ulovligt at overflyve tæt bebyggede områder, sommerhusområder, campingpladser og områder, hvor et større antal mennesker er samlet.

Forbudt at filme naboen

Mange bruger dronerne til at filme og tage billeder fra luften. Vælger du at filme lokalområdet fra oven, er det dog ikke kun forbuddet mod overflyvning af tæt bebyggede områder, du kommer på kant med. Du risikerer også at bryde straffeloven.
Det er nemlig ulovligt at fotografere eller overvåge personer, der befinder sig på et ikke frit tilgængeligt sted - fx i deres private have. Det kan give bøder til private på 2.000-5.000 kr., konfiskering af dronen eller op til 6 måneders fængsel at gøre det.
I oktober 2014 faldt den første dom, hvor en mand fra Vejle blev idømt en bøde på 3.500 kr. for at lade sin drone flyve rundt i et villakvarter og filme ind af vinduerne.

Anmeld ulovlig flyvning

Hvis du generes af droneflyvning, skal du klage til politiet. Trafikstyrelsen har ikke påtaleret. Reagerer politiet ikke på din henvendelse, har du mulighed for at give oplysningerne videre til Trafikstyrelsen, som derefter kan vælge at underrette politiet om hændelsen.
Du kan også sende en skriftlig henvendelse til politiet - de er forpligtet til at reagere på din klage. Husk, at din sag står stærkere, hvis du har billeder af dronen og ved, hvem der flyver med den.
En droneejer, der overtræder reglerne, kan straffes med bøde.

DET SIGER REGLERNE OM FLYVNING MED DRONER

Andres liv og ejendom må ikke udsættes for fare under flyvningen.
Omgivelserne skal påføres så lidt ulempe som muligt.
Der må ikke flyves tættere på en offentlig flyveplads end 5 km og ikke tættere på en militærflyvestation end 8 km.
Du skal holde en afstand på mindst 150 meter til bymæssig bebyggelse og større offentlig vej.
Flyvehøjden må højst være 100 meter over terræn.
Tæt bebyggede områder, herunder sommerhusområder og beboede campingpladser, samt områder, hvor et større antal mennesker er samlet i det fri, må ikke overflyves. 
Kilde: BL 9-4 - Bestemmelser om luftfart med ubemandede luftfartøjer, som ikke vejer over 25 kg.

Publiceret 29 October 2017 06:00

SENESTE TV