Roundup er lovligt indtil 2022

EU har godkendt brugen af glyphosat, aktivstoffet i Roundup, i yderligere fem år. Dermed er det fortsat lovligt at bruge det populære ukrudtsmiddel både for private og erhvervsdrivende.

Af
Af Malte Abildgaard Christensen Bolius – Boligejernes Videncenter

miljø Det er fortsat lovligt at bruge glyphosat, og dermed Roundup, indtil slutningen af 2022.
Roundup, der er verdens mest solgte ukrudtsmiddel, er nemlig baseret på aktivstoffet glyphosat, der skal godkendes af EU – en godkendelse, der stod til at udløbe 31. december 2017, men som EU-landene den 27. november har forlænget i fem år.
EU-kommisionen havde oprindeligt lagt op til en forlængelse på ti år, men det blev i første omgang nedstemt.
Beslutningen trak ud
Afstemningen om godkendelsen blev flere gange udskudt, bl.a. på baggrund af manglende faktuelle undersøgelser af aktivstoffets virkning på miljøet. Siden den midlertidige godkendelse blev bestemt i 2015, er der kommet nye undersøgelser, og det er på baggrund af dem, at et kvalificeret flertal af EU-landene har godkendt produktet.
Et kvalificeret flertal i EU indbefatter, at landene, der stemmer for, skal have minimum 65 % af EU's samlede befolkning. Dermed stod de folkerige lande med afgørende magt. Især Tyskland, der endte med at stemme for en godkendelse efter længere tids overvejelse, havde en afgørende stemme i forlængelsen. Men også Storbritannien og Spanien stemte for.
Danmark siger ja til Roundup
Danmark stemte også for - en beslutningr regeringen ikke har lagt skjul på i løbet af processen.
”Vi stemmer for en forlængelse, bl.a. fordi både Miljøstyrelsen og de europæiske miljømyndigheder ikke vurderer, at glyphosat skader miljøet eller mennesker,” siger Erling Bonnesen, miljø- og fødevareordfører for Venstre.
Må naboen bruge Roundup i jeres fælles skel?

Frankrig vil forbyde Roundup

Selv om glyphosat beholder sin godkendelse frem til slutningen af 2022, er det muligt for det enkelte land at lave justeringer af godkendelsen - eller helt forbyde det.
I Frankring har præsident Emmanuel Macron ifølge altinget.dk meldt ud, at Frankrig vil arbejde på en udfasning af aktivstoffet og et decideret forbud senest fra 2020.
Stoffet bruges i verdens mest solgte ukrudtsmiddel, Roundup, der alene i Danmark solgte 14 ton til privat brug i 2016. Samtidig kæmper mange også imod. En kampagne imod glyphosat modtog 1,3 millioner underskrifter fra EU-borgere i en såkaldt ECI-underskriftsindsamling. ECI er EU's borgerorganisation, og når de indsamler en million underskrifter, skal EU lovmæssigt tage forslaget til efterretning. Kampagnen er fra dansk side bl.a. blevet støttet af Danmarks Naturfredningsforening.

Glyphosat i Danmark

Er aktivstoffet i Roundup, det mest solgte sprøjtemiddel i Danmark.
I 2016 blev der solgt 20 ton sprøjtemidler til private danskere, glyphosat står for 14 ton.
De privates forbrug svarer til ca. 0,8 % af det samlede salg af sprøjtemidler i Danmark.
Kilde: Miljøstyrelsen

Publiceret 09 December 2017 09:00

SENESTE TV