Ledelsen efter kritik:

"Aftensmad klokken 15.15 er ikke i orden"

Ledelsen i Hjemmeplejen har taget kritik fra medarbejderne meget alvorligt og påpeger, at ny omorganisering skal styrke servicen og arbejdsmiljøet

Henvendelsen fra medarbejderne i Hjemmeplejen er blevet taget meget alvorligt.
Det understreger Hella Obel, som er afdelingschef for Ældre og Sundhed i Hillerød Kommune.
Medarbejderne blev hurtigt efter henvendelsen indkaldt til møde om den organisationsændring, der nu er besluttet. Også fællestillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten blev inddraget, og siden har parterne samarbejdet om den kommende organisationsændring.
“Jeg ved, at det ligger den samlede ledelse af Hjemmeplejen og Sygeplejen meget på sinde at gøre det bedste for borgerne og medarbejderne, og det har højeste prioritet at lykkes med opgaven,” siger hun til Hillerød Posten.
Den nye organisationsændring gælder både Hjemmeplejen og Sygeplejen. Ændringen har til hensigt både at understøtte og udvikle sammenhæng for borgerne samt trivsel og samarbejde mellem medarbejderne og de forskellige områder. Der er nemlig nogle udfordringer, skriver ledelsen af Hjemmeplejen og Sygeplejen Ole Sigfred Petersen i beskrivelsen af den nye struktur:
“Vi ved, dels fra vores dagligdag i Sundhedscentret og fra trivselsundersøgelsen gennemført på tværs af Hillerød Kommune i foråret 2017, at trivsel og arbejdsmiljø i Sundhedscentret ikke har levet op til de forhåbninger, vi alle havde ved indvielsen af Sundhedscentret i september 2016”.

Bedre borgerservice

I en mail i november blev borgmesteren og politikerne orienteret om ledelsens reaktion på medarbejdernes brev. Her skrev Hella Obel til politikerne, at organisationsændringen skal arbejde hen mod en bedre borgerservice og et godt arbejdsmiljø, så borgerne i højere grad møder de samme ansigter, og så den faglige kvalitet bliver styrket. Der skal dog samtidig tages hensyn til kravet om “en effektiv opgaveløsning”, står der, så ressourcerne kommer borgerne mest muligt til gode. Der står også, at arbejdsmiljøet har været udfordret og meget diskuteret efter flytningen til Sundhedscenteret, særligt fordi centeret allerede fra starten er bygget for småt. Hella Obel uddyber over for Hillerød Posten:
“Vi har måttet konstatere i vores APV (arbejdspladsvurdering, red.), at folk sidder for tæt. Det er et problem, som er særligt tydeligt om dagen. Det siddende byråd har allerede bevilget midler til den igangværende proces, hvor det bliver vurderet, hvor stort sundhedscentret skal være i fremtiden, hvis det skal rumme de eksisterende og kommende opgaver”.

Hella Obel. Arkivfoto

Hella Obel. Arkivfoto

Mere nærværende ledelse

Hun beklager, at gruppen af aftenvagter i brevet fra november oplever deres arbejde utrygt og kaotisk, og at det går ud over plejen af de ældre:
“Det tager ledelsen af hjemmeplejen meget alvorligt, og det arbejdes der med. En del af den påtænkte organisationstilpasning er netop at skabe mere nærværende ledelse for aftenvagterne og planlægning af ruter på tværs af områderne, så der kan opnås bedre service, effektivitet under samtidig fokus på arbejdsmiljøet i aftenvagten”. Der skal tages hensyn til køretiden i planlægningen, understreger Hella Obel, og det gælder også ved nødkald. Hun skriver også, at det på ingen måde er acceptabelt, hvis borgerne bliver lagt i seng allerede klokken 19.15. For ingen synes, det er i orden at give aftensmad klokken 15.15 eller putte borgerne klokken 19, siger hun til Hillerød Posten.
“Vi har hørt om disse tilfælde, men også at de ligger tilbage i tiden. Så noget af det arbejde, der foregår nu, er med til at sikre, at det ikke sker igen. Vi skal sikre, at borgerne får mad, når det giver mening, og bliver puttet i seng, når det giver mening. Så jeg synes, det er synd, hvis nogle borgere bliver utrygge og tror, det er sådan det er. Hvis en medarbejder oplever dette, håber vi, hun vil gå tilbage til planlæggeren og sige, at der er sket en fejl. Der skal gøres noget ved det, frem for at fejlen sker,” siger Hella Obel og understreger, at omorganiseringen netop skal være med til at sikre, at det ikke sker.

Kom gerne med ideer

Medarbejderne meget gerne må melde ind med ideer til, hvordan ruterne lægges på den mest smarte måde.
“Planlæggerne har haft forskellige traditioner for, hvordan ruterne lægges. Nogle bliver lagt meget stramt, og så kan de ansatte selv flytte rundt, så det passer. Men hvis vi konstaterer, at besøgene ligger for tæt i tid, må vi handle på det,” uddyber hun over for Hillerød Posten.

Mange ønsker skal gå op

Ole Sigfred Petersen fortæller, at der har været mange møder med både tillidsmænd og arbejdsmiljørepræsentanter, og at medarbejdernes høringssvar er taget med i overvejelserne:
“Nogle får længere køretid, og nogle vil få kortere. For der er rigtig mange forskellige ønsker og behov, som skal gå op i en højere enhed, både køretid, fysiske rammer og arbejdsforhold. Så det er en stor sum af alle mulige forskellige faktorer, som bliver lagt sammen og giver det bedst mulige resultat”.
Det er en afvejning af, hvordan ressourcerne udnyttes bedst muligt, siger han:
“Folk har rigtig mange udgangspunkter, men det, der er også er vigtigt for os, er at samle faglighederne så få steder som muligt for at lave en faglig udvikling. Vi skal hele tiden afveje nærheden til borgerne og samtidig prøve at holde fagligheder og kolleger tæt på hinanden, så de har det faglige og sociale fællesskab”.
Men alles ønsker kan ikke opfyldes, siger han:
“Vi har bestræbt os på - og det er vi enige med tillidsfolkene om - at prøve at vælge det, der er bedst for de fleste. Men nogle vil synes, at det er det dårlige for dem. Så det er hele tiden et dilemma, hvad der er det bedste for de fleste og det dårligste for de færreste”.
Ole Petersen afviser, at medarbejderne kan flytte tilbage til Ålholmhjemmet, sådan som hjemmehjælper Kirsten Nielsen foreslår:
”Den kælder, hvor medarbejderne holdt til før, og som der dengang var utilfredshed med, er lavet om til undervisningslokale, så lokalerne er optaget af andre i kommunen,” siger han.
Med organisationsændringen er det meningen, at de seks nuværende hjemmeplejeområder sammenlægges til tre - et som har til huse i Sundhedscentret, et som hører til i Skævinge på Bauneparken, og et som har centrum et sted i Hillerød øst.
Med organisationsændringen vil syv daglige ledere blive skåret ned til fem. Til gengæld får planlæggerne færre opgaver, de skal lave ved siden af, for at sikre støtte sammenhæng.

Publiceret 27 December 2017 07:00

Lokalavisen nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen
SENESTE TV