Arkiv

Arkiv

Yngre mand mand voldtog flere ældre kvinder: Lokkede dem i sex-baghold på øde p-pladser

Ofrene var kvinder på 55, 55 og 65 år

En 33-årig mand blev i dag idømt 5½ års fængsel ved Retten i Hillerød for blandt andet to voldtægter og et tredje voldtægtslignende forhold begået mod tre forskellige kvinder på henholdsvis 55, 55 og 65 år. De tre overgreb blev begået i juli og september 2017, oplyser Nordsjællands Politi.

Dommen omfattede desuden en lang række tyverier og bedragerier begået mod forskellige personer og virksomheder.

Den 33-årige havde i to af tilfældene lokket sine ofre, som han kun perifert kendte i forvejen, med sig under forskellige påskud og kørt dem til afsides beliggende parkeringspladser, hvor han forgreb sig på dem.

I det tredje tilfælde kendte han ofret i forvejen og mødte op på hendes bopæl for at afkræve hende en ikke-eksisterende gæld. Da hun ikke ville betale, forgreb han sig på hende.

"Det er altid svært at føre bevis i sædelighedssager, hvor der sjældent er vidner til det, der er foregået. Det gælder så meget desto mere, når der er tale om skrøbelige ofre, som har haft svært med at sætte sig til modværge og svært ved at fortælle om, hvad der er sket. Derfor er jeg tilfreds med, at der blev dømt i forholdene vedrørende de seksuelle overgreb," fortæller specialanklager Margit Wegge.

På grund af forholdenes alvorlige karakter, herunder ofrenes alder og psykiske skrøbelighed samt den nu dømtes personlighedsmæssige egenart, havde anklagemyndigheden nedlagt påstand om forvaring. Retten fandt imidlertid ikke, at de seksuelle overgreb, hvoraf de to foregik med en dags mellemrum, havde en sådan karakter, at forvaring er nødvendig for at forebygge ny personfarlig kriminalitet. Derfor blev han frifundet for denne påstand.

Anklagemyndigheden havde ligeledes nedlagt påstand om, at den nu dømte skulle udvises af Danmark, idet han er bosnisk statsborger, men retten frifandt også for denne påstand. Baggrunden for frifindelsen var, at den dømte, som har flygtningestatus, har boet i Danmark siden han var 9 år gammel, ligesom han har det meste af sin familie i Danmark, herunder en datter. Han har efter det oplyste ikke tilknytning til hjemlandet. Manden blev i stedet tildelt en advarsel.

Frifindelsen for påstandene om forvaring og udvisning vil blive forelagt for Statsadvokaten, som vil tage stilling til, om dommen skal ankes til Østre Landsret.

Publiceret 13 September 2018 00:00