Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Politiker vil have borgermøde om grusgrav

Ifølge seneste notat om grusgraven har alle de ekstraordinære prøver af nytilført jord foretaget af kommunen siden Operation X overholdt kravene til ren jord

Af Peter Klar

Udvalgsformand John Køhler, V, har indkaldt til ekstraordinært møde i Teknik- og Planudvalget, som på tirsdag 28. februar får en opdateret orientering om Farum Steen & Grus' (FSG) arbejde i Lynge Grusgrav.

Endvidere er FSG inviteret, så udvalget får mulighed for at stille spørgsmål til virksomheden.

"Efter min opfattelse bør hele byrådet have denne orientering. Endvidere vil jeg foreslå, at der afholdes et offentligt møde, så borgerne kan få klar besked og stille spørgsmål både til Region Hovedstaden, Allerød Kommune og FSG. Der er både fra Region Hovedstaden og fra Allerød Kommunes side igangsat undersøgelser, og endvidere har FSG selv igangsat undersøgelser i området," siger John Køhler.

Det offentlige møde vil ifølge John Køhler kunne afholdes, når resultaterne af disse undersøgelser foreligger, og resultaterne bliver ifølge John Køhler endvidere afgørende for, hvilke tiltag Allerød Kommune som tilsyns- og planmyndighed skal foretage.

Orienteringen af Teknik- og Planudvalget vil basere sig på forvaltningens nyeste notat om den såkaldte fyldplads, hvor der ifølge tv-programmet Operation X er blevet deponeret forurenet jord.

"Det er Forvaltningens vurdering, at Allerød Kommune gør, hvad der er muligt

kontrolmæssigt i henholdt til miljølovgivningen og virksomhedens miljøgodkendelse

og under hensyntagen til lovgivningens proportionalitetsprincip," skriver forvaltningen i notatet, og forvaltningen vurderer heller ikke, at der er hjemmel til at påbyde FSG

at holde en pause med tilførsel af jord til slutafdækningen på fyldpladsen.

Af redegørelsen fremgår, at forvaltningen pr. 22. februar havde modtaget to telefoniske henvendelser efter Operation X fra personer med erfaringer fra grusgraven - henholdsvis til tidligere ansat hos FSG og en vognmand.

I begge tilfælde har forvaltningen bedt de pågældende om at fremsende deres

henvendelse skriftligt til forvaltningen, og meget gerne med en angivelse på et kort med cirka-angivelse af, hvor ting er foregået.

Der er endnu ikke modtaget noget materiale fra de pågældende.

Kommunen har som følge af Operation X igangsat to undersøgelser i grusgraven - dels af den jord, der bliver tilført FSG, dels af den jord, der er blevet modtaget før 10. februar 2012.

Ifølge redegørelsen har alle hidtidige prøver af den jord, der tilføres FSG, overholdt kravene til ren jord.

Derudover har FSG skullet komme med forslag til, hvordan der kan laves en repræsentativ undersøgelse af den jord, der er modtaget før den 10. februar 2012, således at det kan sandsynliggøres, at jorden er ren.

FSG har bedt Firmaet Poul Falkenberg ApS om at udarbejde det ønskede forslag til undersøgelse, og Allerød Kommune har godkendt forslaget.

Der er udført 12 boringer fordelt over et ca. 2.000 m2 stort område. Området er beliggende i det område, hvor Operation X har udtaget deres prøver. I hver boring er der udtaget en prøve for hver halve meter, boringen er dyb. Der er udtaget ca. 70 prøver til analyse hos miljølaboratoriet Milana.

Iøvrigt ventes afgørelsen på den mangeårige klagesag vedrørende et andet område i grusgraven ifølge Natur- og Miljøklagenævnet at komme midt i marts 2012, fremgår det af redegørelsen.

I Region Hovedstadens undersøgelse af området omfattet af klagesagen vil det inden udgangen af marts 2012 blive valgt, hvilken rådgiver der skal stå for opgaven.

Undersøgelsen ventes færdig inden sommerferien.

Publiceret: 24. Februar 2012 11:53
Leveret af Allerød Nyt
Se også:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Lokalavisen.dk

Lokalavisen.dk
Seneste
Lokalavisen.dk
Mest læste
Lokalavisen.dk
112
Politiken
Seneste nyt
Ekstra Bladet
Seneste nyt
Jyllands-Posten
Seneste nyt