Forsvarer Lars Kjeldsen mener seks års straf er det maksimale til Stein Bagger. Foto: Jesper Lundh

Forsvarer Lars Kjeldsen mener seks års straf er det maksimale til Stein Bagger. Foto: Jesper Lundh

Forsvarer:

Højst seks år til Bagger

Leasingselskaber, banker, revision og bestyrelse havde selv et ansvar for at de blev snydt, mener Baggers forsvarer

Af
Jesper Lundh

Stein Baggers forsvarer erkender, at han klient skal i fængsel – men kun i seks år og slet ikke i 8-12 år, som Bagmandspolitiet kræver. Omfanget af svindlen skyldes nemlig i høj grad leasingsselskabernes, bankernes, revisionens og bestyrelsens "laden stå til" - og det er væsentlige formildende omstændigheder. Sådan lød Stein Baggers forsvarers pointe, da han her til formiddag procederede ved Retten i Lyngby.

"Bankerne var ikke særligt omhyggeligt, diplomatisk sagt. Revisionen var ikke særlig omhyggelig. Og bestyrelsen har vist heller ikke ført det tilsyn, man normalt kan forvente," sagde Lars Kjeldsen.
Forsømte ansvar
"Vi kender det fra voldssager, at hvis offeret har optrådt provokerende kan det være formildende. Det kender vi også fra berigelsessager," sagde han.

"De skadelidte kreditorer kunne allerede ved regnskabet for 2006 have indset at det var helt galt i IT Factory. Enhver burde have spurgt sig selv, 'hvor er jeg henne i det her regnskab?'. Så var alt kommet for en dag. Hvis bankerne havde trukket i nødbremsen maj 2007, hvor det her regnskab lå færdigt, så havde leasingbeløbet kun været i 200 millioner. Bankmedarbejdere og kreditorer bør kunne læse et regnskab og bør reagere, når man har så mange til gode i et selskab," sagde Lars Kjeldsen.

Ifølge Stein Bagger kom der ikke ét eneste kritisk spørgsmål fra kreditorerne – tværtimod pressede de på for at låne ham flere penge.

"Det er en højst letsindig og uforsvarlig adfærd fra kreditorerne. Stein Bagger fik ikke ét eneste kritisk spørgsmål, og deres egenkontrol svigtede på afgørende vis," forklarede Lars Kjeldsen.
Ingen dokumentation
Flere leasingaftaler dokumenterede ikke engang, hvad man havde leaset.

"Leasingselskaberne har letsindigt ikke engang specificeret, hvad de har betalt for – og er blevet ' de lykkelige ejere af'," som Lars Kjeldsen sagde inden han pegede på svigt fra revision og bestyrelse.

"Retten må se på, hvornår man kunne have stoppet det her," mente Lars Kjeldsen, som hævdede, at IT Factory også var en hæderlig forretning – og ikke blot hjemstedet for storstilet fup.

"IT Factory var ikke kun en kulisse for svindel. Det var en virksomhed, hvor direktøren faldt for fristelsen," sagde han og sammenlignede med sagen mod Memory Cards direktør, John Trolle, som i sin tid fik seks års fængsel. Den markante forskel på de to sager er ifølge Kjeldsen dog, at Memory Card kun var en kulisse for svindel - ikke et reelt firma.
I øvrigt bør Stein Baggers samarbejde med Bagmandspolitiet også udløse rabat, mener forsvareren.

null

Publiceret 11 June 2009 11:57