18-årig voldsmand indlagt på psykiatrisk afdeling

En ung mand fra Ølstykke meldte torsdag aften sig selv til politiet, efter at have overfaldet en 34-årig mand på Kocksvej med en skarp genstand

Af
Af Sofie Synnøve Herschend

Han er kendt både af politiet og af retspsykiatrien, idet han tidligere har fået behandlingsdomme for vold og tyveri. Og nu skal han igen tilbringe en rum tid sammen med læger, efter han natten til lørdag helt umotiveret overfaldt en mand på Kocksvej i Frederikssund.
Torsdag aften kontaktede den 18-årige mand fra Ølstykke Albertslund Politi, og forklarede, at han stod bag overfaldet, hvor han skar en 34-årig mand i tindingen og på venstre kraveben. Overfaldet skete helt umotiveret, og den unge mand fortæller politiet, at han ikke kunne huske ret meget fra overfaldet fordi han bl.a. havde røget hash.
Fredag formiddag blev han tilset af overlæger fra et psykiatrisk hospital, som skulle tage stilling til, om han skal indlægges på en lukket og sikret afdeling eller fremstilles for retten:
"Lægerne har netop besluttet, at han skal indlægges på en retspsykiatrisk afdeling, så nu ryger han ind under lægernes ansvar," siger vicekriminalkommisær Carsten Spliid til Lokalavisen, og forklarer, at det er op til lægerne, hvor længe han skal være der.
Den unge mands seneste behandlingsdom går tilbage til 2007, hvor han blev indlagt på en lukket og sikret afdeling.

Fakta: Love og domme

Det siger straffelovens §16: Personer, der på gerningstiden var utilregnelige på grund af sindssygdom eller tilstande, der må ligestilles hermed, straffes ikke. Tilsvarende gælder personer, der var mentalt retarderede i højere grad. Befandt gerningsmanden sig som følge af indtagelse af alkohol eller andre rusmidler forbigående i en tilstand af sindssygdom eller i en tilstand, der må ligestilles hermed, kan straf dog pålægges, når særlige omstændigheder taler derfor.

Det betyder dommene

Dom til ambulant psykiatrisk behandling: Her er både sindssygdommen og kriminaliteten på et niveau, hvor det menes forsvarligt, at vedkommende bliver boende i eget hjem, men går til ambulant behandling for sin sindssygdom.
Dom til psykiatrisk behandling på psykiatrisk hospital: Her bliver den kriminelle indlagt, men kan udskrives, når lægerne på baggrund af blandt andet risikovurderinger skønner, at han kan sættes på fri fod. Typisk vil han dog skulle fortsætte en ambulant behandling.
Dom til anbringelse: Her er der tale om de helt grove forbrydelser og alvorlig sindssyge. Derfor er det en dommer og statsadvokaten, der siger god for »løsladelsen.« Det vil i praksis bare sige, at dommen ændres til en behandlingsdom, hvor lægerne derpå får ansvaret for en eventuel senere, fuldstændig udskrivelse.

Sindssyge kriminelle

Siden 1976 er antallet af psykiatriske sengepladser i Danmark reduceret fra 12.000 til ca. 4.000, og i perioden fra 1980 til 1999 er antallet af retspsykiatriske patienter psykisk syge, der begår kriminalitet vokset fra 297 til 1.134. Ifølge en undersøgelse, lavet 19. maj 2003, var der 1.527 retspsykiatriske patienter i det psykiatriske system. 30 pct. var indlagt, og 70 pct. modtog ambulant behandling. 65 pct. havde sindslidelsen skizofreni.

Publiceret 16 October 2009 13:15