Direktøren for et udviklingselskab, der har solgt jord til Frederikssund kommune ved Store Rørbæk, er nu anmeldt til politiet af Olicom, der mener at have krav på 35 mio. kr.

Direktøren for et udviklingselskab, der har solgt jord til Frederikssund kommune ved Store Rørbæk, er nu anmeldt til politiet af Olicom, der mener at have krav på 35 mio. kr.

St.Rørbæk investor anmeldt for milionsnyd

Ejendomsselskabet Olicom stævner direktør i datterselskab efter St.Rørbæk-handel

En tidligere direktør i det udviklingsselskab, der i august i år solgte grunde for 70 mill. kroner til Frederikssund Kommune, er nu blevet politianmeldt og stævnet af moderselskabet Olicom for 35 mill. kroner i forbindelse med handlen. Penge som Olicom mener direktøre har snydt selskabet for.
I følge Olicom spillede direktøren med skjulte kort overfor selskabet, der i kølvandet på den finansielle krise, kollapsede i store dele af ejendomsbranchen og Roskilde Banks konkurs trak sig fra St. Rørbæk-projektet. Kort efter Olicom trak sig, blev grundene solgt til Frederikssund Kommune.
I følge Olicom brød direktøren dermed lovgivningen, da han i følge dem ikke informerede tilstrækkeligt om, hvor langt fremme planerne om at sælge jorden til Frederikssund Kommune i realiteten var.
"Når man er direktør i et datterselskab, skal man naturligvis informere moderselskabet når man er ved at sælge det eneste aktiv, der er i virksomheden. Det er efter vores opfattelse ikke sket, og derfor har vi politianmeldt den tidligere direktør," siger Per Brøndum Andersen, direktør i Olicom.
Overfor Lokalavisen Frederikssund afviser den tidligere direktør dog at have tilbageholdt informationer.

Fakta: Det skriver Olicom i pressemeddelelsen

Olicom indgiver stævning og politianmeldelse vedrørende
solgt udviklings-projekt


Olicom A/S foretager løbende vurderinger af samtlige investeringsejendomme og udviklingsprojekter med henblik på afklaring af, hvilke udviklingsprojekter henholdsvis investeringsejendomme Olicom i fremtiden vil koncentrere indsatsen på. Udkommet af en sådan vurdering omkring årsskiftet 2008/2009 blev bl.a., at et større udviklingsprojekt, der endnu var i opstartsfasen, skulle forsøges solgt eller alternativt sættes i bero så meget som muligt. Olicom havde gennem længere tid
forsøgt at finde medinvestorer til projektet og bl.a. direktøren i datterselskabet, der ejede projektet, forsøgte at finde investorer til et management buy-out. De foretagne bestræbelser byggede på en fortsat udvikling af projektet over en tidshorisont på omkring 20 år.

I starten af 2009 intensiveres drøftelserne med datterselskabets direktør om overtagelse af projektet. Dette resulterede i et salg til denne, hvor betaling primært skulle finde sted over tid i form af en mulig earn-out i forbindelse med et efterfølgende salg eller realisering af projektet. Salgsprocessen med datterselskabsdirektøren varede nogle måneder og endelig aftale blev
underskrevet 27. marts 2009. Datterselskabsdirektøren fratrådte samtidig ansættelsesforholdet i Olicom-koncernen.

I slutningen af august 2009 blev Olicom informeret om, at projektet nu var
afhændet til kommunen, hvori projektet var beliggende. Dette medførte en begrænset earn out til Olicom, medens de frasolgte datterselskaber (nu ejet af den tidligere direktør i datterselskaberne) indkasserede et ganske betydeligt beløb.

På baggrund af det hurtige salg til kommunen, anmodede Olicom om aktindsigt hos kommunen, og i korrespondancen fra denne sag fremgik det, at datterselskabsdirektøren i ovennævnte periode, hvor salgsforhandlingerne førtes, samtidigt havde forhandlet med kommunen om, at denne skulle erhverve ejendommene. At kommunen agtede at gøre dette, havde datterselskabsdirektøren fået information om, før salgsaftalen med Olicom-koncernen var underskrevet. Denne information orienterede datterselskabs-direktøren ikke Olicom-koncernen om, selv om han var forpligtet hertil jf.
ansættelseskontrakt og position som direktør.

Olicom-koncernen havde naturligvis ikke solgt projektet, havde den fulde information om ovennævnte været til disposition.

Olicom-koncernen har derfor politianmeldt og stævnet den tidligere datterselskabsdirektør og dennes holdingselskab for i alt ca. 35 mio. kr., som er det bruttobeløb de nævnte datterselskaber og hermed Olicom-koncernen ville have modtaget, havde datterselskabsdirektøren handlet korrekt. Modtager Olicom- koncernen hele beløbet vil der jf. andre aftaler skulle afholdes et mindre million
beløb.

Olicom-koncernen forsøgte, straks forholdet blev konstateret, at sikre så meget af ovennævnte beløb som muligt i bankerne, men det har indtil nu kun været muligt at spærre konti indeholdende godt 4 mio. kr. Datterselskabsdirektøren fraflyttede umiddelbart efter handelen Danmark, hvorfor der kan være flyttet beløb til udlandet.

Der er på denne baggrund usikkerhed om beløbsstørrelsen, der kan forventes tilbagebetalt, udover de 4 mio. kr., der er fastholdt på en konto i et dansk pengeinstitut.

Datterselskabsdirektøren og dennes advokat finder ikke, at vores krav er korrekt, og bestrider derfor dette. Afgørelsen på denne sag ser derfor ud til at skulle afgøres ved domstolene, hvilket kan tage nogle år at få afgjort.

Publiceret 19 October 2009 19:00