Beboere og personale i chok

Solvængets beboere og ansatte fik læge- og psykologhjælp

Af
Af Michael Braunstein og Mads Hussing

Den voldsomme brand, der tirsdag hærgede plejecentret Solvænget og kostede en beboer livet, efterlod både de evakuerede beboere og personalet i chock. Derfor blev der også på stedet sørget for læge- og psykologhjælp, oplyser virksomhedsleder for Sundhed & Omsorg, Brigitta Pranov, til Allerød Nyt.
Personale var sammen med tilfældigt forbipasserende, frivillige, politifolk og brandfolk med til i al hast at evakuere 17 af de i alt 18 beboere fra den brændende ejendom, mens det altså ikke var muligt at hjælpe den sidste. Redningsaktionen foregik med forhåndenværende stiger og senere en liftvogn, og beboerne blev reddet ud gennem vinduer og døre i deres lejligheder.
Nogle af beboerne blev sammen med flere deltagere i redningsaktionen indlagt til observation for røgforgiftning, mens resten af de evakuerede beboere blev samlet på Lillerød Skole.
"Beboerne bliver midlertidigt genhuset på Lyngehus og AOC Engholm," oplyser Brigitta Pranov.

Masser af brandfolk, politi, borgere og presse

Branden på Solvænget startede ifølge brandvæsenet efter alt at dømme i en enkelt lejlighed. Der blev slået alarm kl. 17.35. I starten var der udelukkende røg at se - men vel at mærke en røg, der udviklede sig voldsomt og drev ud over Lillerød by. Siden stod der store flammer op gennem taget på Solvænget, og ilden bredte sig under taget langs hele plejecentret.
Det kostede en ihærdig og vedvarende indsats fra de op til 50 brandfolk at få ilden under kontrol. Også politiet var talstærkt tilstede, og det samme var byens borgere, der mødte op i stort tal for at se, hvad der foregik. Og så var pressen massivt repræsenteret, bl.a. med tv-hold fra DR og TV2.

null

Publiceret 27 April 2010 23:53