Alarmen om branden på Solvænget kom som en såkaldt ABA-alarm (Automatisk Brand Alarmering) via Solvængets centrale system med detektorer i alle rum.

Alarmen om branden på Solvænget kom som en såkaldt ABA-alarm (Automatisk Brand Alarmering) via Solvængets centrale system med detektorer i alle rum.

Brand-helt:

Der manglede stiger og mandskab

Kritik af ledelsen af brandindsatsen ved branden på Solvænget. Indsatsleder svarer på kritikken

Af
Af Michael Braunstein - foto: Mads Hussing

"I mine 16 år som fotograf for Local Eyes og Inside Tv har jeg aldrig oplevet noget lignende." Allerød-borgeren Michael Forsmark Skjoldager, der reddede flere beboere ud fra det brændende plejecenter Solvænget tirsdag, kritiserer ledelsen af brandinsatsen på stedet.

"Vi fik flere gange at vide af indsatslederen, at alt var under kontrol, men det var det ikke efter min mening. Beboerne var jo reelt fanget inde i bygningens 1. sal, hvor røgudviklingen var vild og ilden nærmest eksploderede, og hvor der ikke var nogen brandtrappe, ligesom branddørene ikke smækkede i. Vi kunne høre beboerne klynke og måtte gøre noget, men når vi igen og igen bad om stiger, var beskeden bare, at alt var under kontrol, ligesom vi blev bedt om at gå væk," siger Michael Forsmark Skjoldager. Han fortsætter:

"Vi bad om ambulancer og liftvogne, men det tog lang tid, før de nåede frem, måske 30-45 minutter. I det hele taget var der for længe for få tilstede. Jeg må sige, at jeg oplevede ledelsen af indsatsen som dårlig."

Michael Forsmark Skjoldager - dagen efter branden.

Michael Forsmark Skjoldager - dagen efter branden.

"Vi gjorde alle vores bedste"

Ulrik Bjelbæk er viceberedskabschef i Allerød Kommune, og han var en af flere brand-indsatsledere ved branden på Solvænget, hvor han dog ikke var med helt fra starten.

"Jeg respekterer Michael Forsmark Skjoldagers oplevelse af forløbet, men jeg vil gerne slå fast, at vi alle gjorde vores bedste, og at al vores koncentration og vores allerhøjeste prioriteter fra første færd handlede om at hjælpe og redde de personer, de befandt sig i plejecentret," siger Ulrik Bjelbæk.
Han oplyser, at alarmen gik til vagtcentralen kl. 17.30.58 som en ABA-alarm (Automatisk Brand Alarmering) via Solvængets centrale system med detektorer i alle rum.
"Vi overholdt udrykningstiderne og kravene til dét, vi skal rykke ud med, når der er tale om en ABA-alarm, hvilket vil sige ret få brandfolk. I langt de fleste tilfælde er det nok ved en ABA-alarm, men her kunne vi konstatere, at der var tale om en forholdsvis voldsom brand, og noget af det første, der derfor blev rekvireret, var en tankvogn og en lifttender fra Allerød," siger Ulrik Bjelbæk. Han fortsætter:

"Vi opererer med en slags 'kaos-fase' i starten ved brande som denne, og her skal indsatslederen skabe overblik og lave en situationsbedømmelse. Jeg kan godt forstå, at det kan opleves frustrerende, når man bliver vidne til et sådant forløb, men vores beredskab er ikke dimensioneret til at møde op med 30 folk indenfor 10 minutter, når der løber en ABA-alarm ind. Og så opfatter folk i øvrigt tit, at der går længere tid, end der gør, før ambulancer og andet når frem."

"Vi kunnet ikke have reddet den 73-årige kvinde ud, uanset hvad vi havde gjort. To røgdykkere gik ind i boligen, hvor kvinden befandt sig, men boligen var overtændt, og de blev tre gange nødt til at trække sig tilbage, fordi branden blussede op. De to brandfolk fik mindre forbrændinger, og vi må altså også tilgodese brandfolkenes sikkerhed. Da det næste røgdykkerhold ankom, blev beboerne i de to nabo-boliger evakueret."
"Personalet er gearet til at handle i krisesituationer som denne, og det levede personalet på Solvænget op til ved at gå igang med en evakuering af beboerne. Personalet prøvede også at komme ind i den 73-årige kvindes bolig, men måtte trække sig tilbage. At branden bredte sig så hurtigt i hendes bolig undrer os, og vi kan ikke lige nu forklare det."

Branden på Solvænget udviklede en vild røg og bredte sig hurtigt under taget.

Branden på Solvænget udviklede en vild røg og bredte sig hurtigt under taget.

Mener brandfolkene prioriterede rigtigt

Ulrik Bjelbæk synes, at brandfolkene prioriterede 100 procent rigtigt, og at der må ses på slutresultatet. Og så tilføjer han:

"Der er en grund til, at brandfolk bliver uddannet til at kunne trænge ind i brændende bygninger. Nu gik det godt for Michael Forsmark Skjoldager, og så er han en helt. Men hvis det var gået skidt, er det ikke så sikkert, at han var lige så meget en helt. Det ændrer ikke på, at det var prisværdigt, det han gjorde, og vi sætter pris på hjælp i situationer som denne."

Solvænget - onsdag 28. april.

Solvænget - onsdag 28. april.

null

Publiceret 29 April 2010 11:12