da Henrik Jensen første gang boede på Pension Skejby var det i forbindelse med afsoningen af sidste del af en dom. Siden vendte han tilbage og boede frivilligt på pensionen.

da Henrik Jensen første gang boede på Pension Skejby var det i forbindelse med afsoningen af sidste del af en dom. Siden vendte han tilbage og boede frivilligt på pensionen.

Ustraffede bor sammen med kriminelle

Modellen på Pension Skejby, hvor dømte og ustraffede bor sammen og i fælleskab skal få hverdagen til at fungere, er den eneste af sin slags i verden

Af
Grethe Bo Madsen

Som eneste sted i verden har Pension Skejby succes med en udslusningsmodel for kriminelle, hvor de bor side om side med ustraffede, der af egen fri vilje har valgt at flytte ind på pensionen.
Modellen har med et glimt i øjet fået betegnelsen ADL – almindeligt dagligt liv – af forstander Hans Jørgen Tholstrup, og bygger på en filosofi om, at det, der virker i forhold til kriminelle, ikke er pædagogernes snak, men prægning fra kammeratskabsgrupper.
Derfor er bofællerne på Pension Skejby en blanding af dømte "plusser" og ustraffede "minusser", som bor sammen og i fællesskab skal få en hverdag til at fungere.
Og den model har vist sig af virke.
Det viser en undersøgelse udført af ph.d. studerende Linda Kjær Minke, som dokumenterer, at risikoen for igen at begå kriminalitet er 20 procent mindre for dem, der har boet på Pension Skejby, sammenlignet med andre institutioner under kriminalforsorgen.
Undersøgelse viser også, at det ikke er de letteste former for dømte, bor på Pension Skejby. Det er folk dømt for alle former for kriminalitet, som det lykkedes at påvirke i en positiv retning.
Samtidigt er der dobbelt så mange af plusserne på Pension Skejby, som forbedrer deres uddannelsesmæssige baggrund, i forhold til andre tiltag i kriminalforsorgen.

Publiceret 08 November 2010 07:30