Fejl i politiets nye alkometer i 350 spritsager

Af
Kim Belmark

Kim Belmark

En lang række formodede spritbilister fra Nordsjælland skal have gennemgået deres sager igen. Det sker efter, at der er konstateret en teknisk fejl i politiets nye alkometre.

Alkometrene har været brugt i forsøgsordninger i Nordsjællands Politikreds og Københavns Politikreds i stedet for de traditionelle blodprøver.

I alt omkring 350 formodede spritbilister får deres sag gennemgået på ny, oplyser rigsadvokat Jens Røn til Ritzau.

"Det er afgørende, at domstolene kan stole fuldstændigt på de beviser, som anklagemyndigheden fremlægger. Derfor har vi sat de verserende sager i bero, indtil den opståede tvivl er blevet undersøgt grundigt. Der vil nu blive foretaget en fuldstændig analyse af samtlige prøver fra bevisalkometrene af det svenske Statens Kriminaltekniska Laboratorium," siger statsadvokaten.

Det er for tidligt at sige, om fejlen i apparatet vil få konsekvenser i de i alt cirka 350 afgjorte og verserende spiritussager, hvor alkometret hidtil har været anvendt. Omkring halvdelen af sagerne er afgjort - de fleste med en bøde. I 16 sager har domstolene idømt bilisten en frihedsstraf, men ingen dømte afsoner i øjeblikket, oplyser Ritzau.

null

Publiceret 21 December 2010 12:50