Region Hovedstadens hospitaler havde en travl nytårsaften.

Region Hovedstadens hospitaler havde en travl nytårsaften.

Fyrværkeriskader væltede ind

Flere udrykninger og indlæggelser end forrige nytårsaften i hovedstadsregionen

Af
Af Jacob Nielsen

Hos Nordsjællands Politi melder man om en forholdsvis rolig nytårsaften, men på Region Hovedstadens akutmodtagelser og hos ambulanceberedskabet er historien en hel anden.

Regionens nye vagtcentral har haft et travlt døgn, der har resulteret i 993 kørsler med ambulancer, akutlægebiler eller sygetransporter.

De 993 kørsler i nytårsdøgnet er fordelt på 681 ambulancekørsler, 85 udrykningskørsler med regionens akutlægebiler og 227 sygetransportkørsler. Samlet set er der tale om en stigning på mere end 25 procent i forhold til sidste år, hvor der blev kørt 783 ture.

På akutmodtagelserne har der i hele nytårsdøgnet samlet været behandlet 1004 patienter mod 935 sidste år.

Antallet af patienter med håndskader er i år 15 mod kun 6 i 2009, mens antallet af patienter med øjenskader er på niveau med sidste år. Således blev 17 behandlet i år mod 19 sidste år. Kun én patient er blevet indlagt med en alvorlig øjenskade som følge af fyrværkeri.

Det er formentlig aftenens kraftige blæst med vildfarende raketter til følge, som er skyld i stigningen i antallet af fyrværkeriskader.

null

Publiceret 01 January 2011 13:59