Arkivfoto.

Arkivfoto.

Sandholm-drabet:

Genstridigt vidne sat i forvaring natten over

Af
Af Peter Klar

Den mand, der i dag tirsdag nægtede at vidne mod den drabstiltalte kosovoalbaner af frygt for sin sikkerhed, er blevet sat i forvaring og skal om nødvendigt med tvangsmidler møde igen i retten, når sagen genoptages onsdag.

Så er det ifølge dommerens kendelse op til politi og anklager at sørge for, at manden indfinder sig i retten og måske skal afgive forklaring i den tiltaltes nærvær.

Tirsdag afviste retten i første ombæring mandens begæring om at blive afhørt, uden at den drabstiltalte kosovoalbaner var i lokalet.

Problemet for vidnet og anklageren er blandt andet, at vidnets læge kun telefonisk har talt for, at vidnet slipper for at være i samme rum som kosovoalbaneren, der er tiltalt for drab og drabsforsøg 7. april 2010, da vidnet selv var beboer i Center Sandholm.

Han har siden fået asyl i Danmark, men lider af posttraumatisk stresssymptom som følge af forfølgelse i hjemlandet, og han frygter for sin sikkerhed, hvis han bliver set af tiltalte.

Dommeren lagde dog vægt på, at tiltalte som udgangspunkt har ret til at overvære de beviser og vidneudsagn, der bliver fremlagt imod dem.

Vidnets nationalitet nåede ikke at blive oplyst under det kaotiske retsmøde, men han talte farsi med sin tolk.

Anklageren har altså til onsdag morgen til at fremskaffe en skriftlig lægeerklæring fra vidnets læge, der måske kan få retten til at efterkomme vidnets ønske.

Tirsdag sagde vidnets tolk, at vidnet accepterede at blive sat i forvaring og nok skulle komme til retten onsdag morgen, men at han fortsat nægter at være i samme rum som tiltalte, idet han sagde, at hans læge havde lovet ham, at det ikke ville ske.

null

Publiceret 11 January 2011 17:33