Det landsdækkende sirenevarslingssystem afprøves i dag. Foto: Beredskabsstyrelsen

Det landsdækkende sirenevarslingssystem afprøves i dag. Foto: Beredskabsstyrelsen

Gå ikke i panik:

I dag hyler sirenerne

Du skal ikke ringe til politiet eller brandvæsenet, når luftsirenerne hyler i dag

Af
Martin Warming

Martin Warming

Den første onsdag i maj - altså i dag - på slaget 12 tester Beredskabsstyrelsen og politiet det landsdækkende sirenevarslingssystem.

Når sirenerne lyder landet over, er der ikke fare på færde, og både politiet og Beredskabsstyrelsen opfordrer borgerne til ikke at ringe til 1-1-2, politiet eller brandvæsenet. Unødvendige opkald kan nemlig blokere alarmcentralen for andre og livsvigtige opkald.

Testen i dag afholdes for at afprøve systemet, og for at befolkningen skal lære sirenevarslingssignalerne at kende. Man skal altså ikke foretage sig noget specielt – bortset fra at lytte til sirenesignalerne og lære dem at kende, lyder rådet fra Beredskabsstyrelsen.

Sirenevarslingssystemet er de senere år brugt op til 10 gange om året. Det er især sket i forbindelse med udvikling af farlig røg og kemiske udslip.

Sirenerne aktiveres af politiet, men Beredskabsstyrelsen driver og vedligeholder sirenevarslingssystemet.

Under testen vil der i alt lyde tre signaler:
Først lyder der et varslingssignal. Varslingssignalet består af en lyd, som stiger hurtigt og derefter falder langsomt. Lyden kommer fire gange, og signalet varer i alt 45 sekunder.

Efter cirka tre minutter gentages varslingssignalet.

Efter yderligere tre minutter afgives et afvarslingssignal, som betyder, at faren er drevet over. Afvarslingssignalet består af én lang ensartet tone, som varer 45 sekunder.

Foruden den årlige test med lyd afprøves sirenerne hver nat året rundt uden lyd.

Når det er alvor:

Sker der en virkelig hændelse, er det vigtigt at vide, hvad sirenesignalerne betyder. Når varslingssignalet lyder, skal man: Gå inden døre, lukke døre og vinduer og slukke ventilationsanlæg. Søge informationer hos public service-medierne DR og TV2. Her vil der være meddelelser fra politiet eller andre myndigheder. DR og TV2 vil desuden bringe informationer om varslingssituationen på tekst-tv side 150. Når faren er overstået, vil sirenerne afgive afvarslingssignalet, og medierne vil orientere om, at der er sket afvarsling.

Publiceret 04 May 2011 10:01