Disse gæslinger har overlevet, men mange af deres artsfæller er forsvundet.

Disse gæslinger har overlevet, men mange af deres artsfæller er forsvundet.

Gæslinger bortføres og svanereder tømmes

Bestanden af gæslinger ved Gentofte Sø er halveret på få dage, og fire ud af syv svanereder er blevet tømt for æg. Ingen kender årsagen, men det er hverken ræven, hunden eller kragen, der er skurken

Af
Tekst og foto: Mikael Østergaard

Konservator Peter Sunesen, der i mange år har haft forretning på Gentoftegade, er daglig motionsløber rundt om Gentofte sø. Men i sidste uge var turen ikke opmuntrende.

"Inden for to dage kunne jeg konstatere, at antallet af gæslinger var faldet markant, og samtidig var fire af søens svanereder tømt for æg. De rugende svaner havde forladt rederne, og det er et sikkert tegn på, at æggene er fjernet", siger den erfarne dyrekender.

Netop i år har grågæssene været produktive. De 20 par har sendt ca. 150 unger til verden, men det tal er nu et godt stykke under 100 gæslinger.

"Det er hverken en ræv i blodrus eller kragen, der har været på spil. Så ville der have været fjer overalt, og det ville have taget flere dage. Så det må være rent tyveri. Men hvorfor kan jeg ikke forklare. Det er ikke for madens skyld, eftersom der ikke er fugls føde på en gæsling", siger Peter Sunesen, der er sikker på, at gæslingerne og deres forældre ikke er søgt andre steder hen.

"Jeg har været en tur forbi områdets andre søer, og dér var de ikke".

Gement tyveri

Også de rugende svaner har haft besøg af ubudne gæster. Fire af søens syv svanereder er blevet tømt for æg, og derfor er de rugende forældre søgt på land.

De fire svanereder er alle placeret, så de er nemme at komme til med en robåd, hvorimod de tre reder, der er gået fri, enten ligger trygt i et sivområde, tæt på stien eller er placeret i første parket foran villaer, hvor tyvene ikke har kunnet operere uset.

"De fire tømte svanereder ligger alle i søens nordlige ende, hvor man kan operere i det skjulte fra en robåd", siger Peter Sunesen, der er sikker på, at der er tale om gement tyveri:

"Æggene skal ikke bruges til at lave omelet. Der har været en lignende sag i Nordjylland, hvor det viste sig, at tyven ville udruge æggene i en rugemaskine og bruge dem til opdræt".

Heller ikke biolog Thomas Vikstrøm fra Dansk Ornitologisk Forning er i tvivl om, at der der står mennesker bag.

"Gæs og svaner har ikke for alvor andre fjender end mennesket. Men hvilke mennesker kan det være, der så brutalt og ulovligt gør det af med søens gæslinger og svaneunger", spørger Thomas Vikstrøm, der har sin daglige gang ved Gentofte Sø.

Disse to forældrepar har forladt deres reder, efter at æggene er blevet fjernet.

Disse to forældrepar har forladt deres reder, efter at æggene er blevet fjernet.

Denne svanerede ligger godt beskyttet i sivene, så her er der stadig æg under svanemor.

Denne svanerede ligger godt beskyttet i sivene, så her er der stadig æg under svanemor.

Disse gæslinger har overlevet, men mange af deres artsfæller er forsvundet.

Disse gæslinger har overlevet, men mange af deres artsfæller er forsvundet.

Publiceret 13 May 2011 09:06