Politi, kommune og psykiatri i nyt samarbejde

Nyt samarbejde skal hjælpe borgere med psykiske lidelser og sociale problemer

Du kender SSP, der er et samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi. Nu skal du vænne dig til en ny forkortelse for et initiativ, der går efter at støtte de svageste: PSP. Inden for det sidste år har 159 socialt udsatte borgere på Vestegnen fået deres sag behandlet i samarbejdet mellem politi, socialforvaltning og psykiatri.

De sårbare i samfundet
Når han tager sin medicin, er han som du og jeg. Normal. Problemet er, når han ikke gør. Så går alt galt. Han spiller høj musik om natten, generer naboer og myndigheder og skælder ud på tilfældige. Politiet kender ham godt, de har jævnligt fat i ham. Psykiatrien kender ham godt, han er indlagt ofte, men kortvarigt. Kommunen kender ham godt, men han er ikke interesseret i dens tilbud. Han er et eksempel på en af de sårbare i samfundet. En af dem hverken psykiatri, socialforvaltning eller politi har de rette redskaber til at hjælpe – egenhændigt. Men i fællesskab kan myndighederne gøre noget.

Myndighederne bygger bro
PSP-samarbejdet går ud på at identificere og hjælpe sårbare borgere, som ofte overses, når myndighederne opererer hver for sig.
Samarbejdet er stadig under udvikling. For et er at identificere de sårbare, noget andet er at hjælpe dem.

”Vi taler om sårbare borgere med komplekse problemer. De er ikke mennesker med enten psykisk sygdom, misbrug eller sociale problemer, men mennesker med flere problematikker på én gang,” siger Peter Treufeldt, medlem af PSP-styregruppen og vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri.

Det betyder, at sager ofte går igen i PSP-handlegrupperne, og der ikke findes nogen enkel løsning.

”PSP-samarbejdet er ikke et quick-fix forum. Men det åbner mulighed for nye løsninger på tværs af myndigheder og tankesæt, og det er afgørende for de her sager,” siger Charlotte Veilskov Friis, medlem af PSP-styregruppen og centerchef i Ishøj Kommune.


PSP-samarbejdet

PSP-samarbejdet på Vestegnen blev skudt i gang i februar 2010. Målet er at hjælpe de borgere, der på grund af psykiske lidelser, misbrugsproblemer eller andre former for sociale problemer befinder sig i en situation, hvor de har behov for støtte. Samarbejdet er udmøntet i ti handlegrupper med repræsentanter fra psykiatrien, socialforvaltning og politi. Handlegrupperne har i alt pr. 1. marts 2011 behandlet 159 sager. De omfatter 157 personer, fordelt på 106 mænd og 51 kvinder.

Publiceret 19 May 2011 11:07