Politiet:

Amin Skov har selv startet branden

Restaurant Vejlegårdens forpagter Amin Skov anholdt for selv at have sat brand til restauranten

Sydøstjyllands Politi har tirsdag formiddag klokken 11 anholdt Amin Skov for at have påsat branden på Restaurant Vejlegården den 21. december 2012.
Anholdelsen var planlagt som opfølgning på efterforskernes afslutning af gennemgangen af det foreliggende efterforskningsmateriale, efterprøvning af oplysninger med videre, oplyser Sydøstjyllands Politi.
Amin Skov vil blive sigtet for overtrædelse af straffelovens § 181, stk. 1: "Forvolder nogen ellers ildebrand på fremmed ejendom, straffes han med fængsel indtil 6 år" og for overtrædelse af § 181, stk 2, der omhandler brandstiftelse for at besvige brandforsikringen m.v.
"Der er ikke tvivl om, at branden på Vejlegården var påsat. En række arnesteder og brandbare væsker efterlader ingen tvivl om det," forklarer fungerende politiinspektør og leder af efterforskningen Brian Olsen fra Sydøstjyllands Politi.
"Det er vores opfattelse, at efterforskningen giver grundlag for anholdelsen og sigtelserne. Der er ikke fund, der peger andre steder hen."

Tv-indslag: Se 2.000 i demonstration mod Vejlegården
Amin Skov bliver afhørt i dag, ligesom der vil blive ransaget hos ham efter en indhentet retskendelse. Efter afhøringen vil anklagemyndigheden vurdere, om der er grundlag for at begære varetægstfængsling. Såfremt der afholdes et grundlovsforhør i morgen, vil Sydøstjyllands Politi udsende en pressemeddelelse om tidspunktet og oplyse, hvorvidt anklagemyndigheden forventer retsmødet afholdt for åbne døre.
Sydøstjyllands Politi har ikke på nuværende tidspunkt nogen bemærkninger til spørgsmålet om motivet til brandstiftelsen.
"Jeg vil gerne understrege, at anholdelsen og sigtelsen bygger på en omfangsrig og grundig efterforskning. Jeg vil også understrege, at det er anklagemyndigheden, der senere vil tage stilling til, om der er grundlag for en tiltalerejning, og i sidste ende er det domstolene, der afgør skyldspørgsmålet. Indtil videre følger vi bare fundene, sådan som vi har pligt til," ssiger Brian Olsen.
På nuværende tidspunkt kan Sydøstjyllands Politi ikke indvie offentligheden i de konkrete fund eller andre detaljer i efterforskningen. Når det igangværende efterforskningsskridt er afsluttet, vil det blive vurderet, om det er muligt at oplyse mere detaljeret om sagen, oplyser politiet.

null

Publiceret 22 January 2013 11:15