Præst nægter at betale bøde for ulovlige våben

"Den bøde kommer jeg ikke til at betale!"
Så kontant lyder meldingen fra den nordsjællandske præst Inge-Lise Wagner, da Lokalavisen.dk til hendes egen overraskelse fortæller hende, at hun netop er blevet idømt en bøde på 2000 kroner for ulovlig besiddelse af to rustne geværer.
"Det er jo fuldstændig vildt," siger hun.
For Inge-Lise Wagner er sagen principiel. Hun ejer selv det ene gevær, som hun fandt for mange  år siden i en mose. Det andet blev fundet blandt hendes afdøde mors ejendele i barndomshjemmet Ågården ved Vejby, som politiet ransagede i oktober 2011. Nu bliver Inge-Lise Wagner straffet for morens våben, som præsten betragter som arv.
"Min familie er ren, og vi bliver ikke kriminelle, bare fordi andre påstår vi er det. Men jeg er ikke ligeglad, hvis de stjæler vores arv fra mig," siger præsten.
"Jeg har følelser knyttet til tingene. Hvis politiet stjæler dem fra mig bliver de bare ødelagt," siger hun.
Pastor Wagner var tiltalt for at besidde tre sabler, en kårde og tre geværer, men blev frikendt for alle stikvåben og det ene gevær. Hendes advokat Tove Christensen vurderer, at dommen kunne være "meget værre", men Inge-Lise Wagner føler sig krænket.
"Love og regler skule oprindeligt hindre nogen i lide overlast og skaffe retfærdighed. I denne sag er det kun mig, der har lidt overlast. De våben er aldrig blevet brugt mod nogen, og der har aldrig været planer om det," siger hun indigneret.
"Jeg begynder at forstå, hvorfor folk bliver terrorister, hvis systemet behandler dem sådan. Det ender med at man vil hævne sig, for man vil ikke finde sig i at blive behandlet sådan," siger Inge-Lise Wagner, som vil anke sagen.
Bøde-domme under 3000 kroner kan imidlertid normalt ikke ankes. Det kræver en godkendelse fra procesbevillingsnævnet.

null

Publiceret 28 August 2013 15:26