De to røgforgiftede sejlere bliver her hentet af redningsbåden, og sejlet direkte over til ambulancen.

De to røgforgiftede sejlere bliver her hentet af redningsbåden, og sejlet direkte over til ambulancen.

Brand i 50 fods sejlbåd i lystbådehavn

Fredag aften udbrød der brand i en stor 50 fods sejlbåd midt i lystbådehavnen i Gilleleje. To svenske sejlere blev røgforgiftet ved branden.

Af
Af Allan Andersen

Tre svenske sejlere sad roligt og så TV ombord på deres ca. 50 fod store sejlbåd, fredag aften, da hyggen ombord pludselig blev afbrudt kort før kl. 21.49.
En skarp lugt af brændt plast og en del røg kom ud fra bådens indre, to af de tre mænd greb en brandslukker og gik løs på ilden, mens den tredje mand fik slået alarm til 1-1-2 om branden i lystbådehavnen.
Ved et rent tilfælde havde bådgruppen en øvelse i gang på brandstationen, og derfor varede det ikke mange minutter før redningsbåden var fremme og røg i vandet fra slæbestedet ved sejlklubben.
Sejlerne kunne se lysene fra redningsmandskabet og benyttede sejlbådens horn, samt kraftig vinken for at tilkalde redningsbåden til deres plads ved den vestlige ende af Admiralbroen.
Meldingen gik fortsat på ild i båden, så redningsbåden var hurtigt fremme på stedet hos de tre svenske sejlere, og først her viste det sig at de to mænd kort forinden selv havde fået bugt med ilden.
I mellemtiden var både ambulance, indsatsleder og flere brandkøretøjer nået frem til lystbådehavnen.
To af sejlerne blev evakueret fra båden, idet de tydeligvis havde indåndet en del røg under kampen mod branden i bådens elsystem. Efter en længere behandling på kajen ved Bådebyggeren, blev de begge kørt ind til behandling på Hillerød Hospital. De to sejlere skal dog ikke være kommet noget alvorligt til.
To røgdykkere trængte ned i båden, for at tilse at branden var slukket. Her viste det sig, at de svenske sejlere ved brug af to større pulverslukkere havde fået has på branden, som dog havde nået at rasere bådens indre med røg og sodskader.
Sejlbåden blev grundigt kontrolleret med et termisk kamera, ligesom bådens landstrøm og batterier blev afbrudt for at forhindre nyt ildløs. Branden var opstået i en lader til bådens batterier, og skyldtes formentlig en elektrisk fejl i laderen.
Hele indsatsen varede lidt over en time, og den svenske sejler som ikke kom noget til skal være blevet genhuset. 

Publiceret 24 May 2014 02:24